Directeur OBS Het Palet in Hellevoetsluis in Abbenbroek

Onze toekomstige directeur:

 • Geeft, onder aansturing van een regiodirecteur en samen met een ervaren collega directeur, vorm aan goed onderwijs voor onze leerlingen.
 • Houdt focus op onze visie en is resultaatgericht.
 • Weet aandacht goed te verdelen tussen onze drie locaties, die nauw met elkaar verbonden zijn.
 • Is op de hoogte van de laatste onderwijsontwikkelingen en ziet kansen om deze, waar nodig, in te zetten in de school.
 • Werkt nauw samen met de scholen en partners in de omgeving.
 • Fungeert als een verbindende factor naar ouders en leerkrachten door open en transparante communicatie.
 • Is het gezicht van onze school voor kinderen, ouders, leerkrachten en partners.
 • Investeert, met alle (interne) betrokkenen, in een veilige, plezierige en stimulerende leer- en werkomgeving.

 

Wat bieden wij?
Onderwijsgroep EduMare is het resultaat van een breed gedragen fusietraject tussen vier samenwerkende schoolbesturen op Voorne-Putten en Rozenburg. Hierdoor ontstaat een unieke en toonaangevende onderwijsgroep waar 31 scholen onder vallen. Het betreft met nadruk
een bestuurlijke fusie. De christelijke, katholieke, openbare en samenwerkingsidentiteit van de scholen blijft behouden en er wordt een breed palet aan schoolconcept aangeboden.

 • Een daltonschool met drie locaties in Hellevoetsluis.
 • Een deskundig team dat bestaat uit 30 enthousiaste leerkrachten met als motto: “Samenwerken maakt hét verschil”.
 • Persoonlijke scholingsmogelijkheden, inclusief het behalen van het NDV daltoncertificaat.
 • Beloning naar zwaarte van de functie conform CAO PO.
 • Een directieoverleg met ruimte om mee te denken en bij te dragen aan de toekomst van Onderwijsgroep EduMare* en de daaronder vallende 31 scholen.

 

Kennis en vaardigheden: 

 • brede kennis van (de ontwikkelingen in) het basisonderwijs en/of speciaal onderwijs;
 • kennis van bedrijfsvoeringsprocessen;
 • inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de organisatie;
 • inzicht in en kennis van de schoolomgeving;
 • vaardigheid in het aansturen van professionals;
 • bedrijfsmatige vaardigheden;
 • adviesvaardigheden;
 • de opleiding schoolleider heeft afgerond of is in opleiding tot schoolleider;
 • geregistreerd in het Schoolleidersregister PO of bereid zich te registeren;
 • In het bezit van NDV certificaat leidinggevende daltononderwijs of bereid deze te behalen.
 • Het salaris als Directeur is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en van de opdracht in de daarbij behorende salarisschaal conform de CAO-PO.
 • Persoonlijke scholingsmogelijkheden, inclusief het behalen van het NDV daltoncertificaat leidinggevende.
 • Een directieoverleg met ruimte om mee te denken en bij te dragen aan de toekomst van Onderwijsgroep Edumare i.o.

Solliciteer