Directeur obs Delfshaven in Rotterdam

**Directeur OBS Delfshaven**

**Voortdurend in beweging**
**Als een vis in het water**

**Over BOOR**
OBS Delfshaven is een school van BOOR, het schoolbestuur voor openbaar onderwijs in Rotterdam. Met ruim 3.800 medewerkers en zon 75 scholen dragen wij zorg voor het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. En dat betekent dat je er niet alleen voor staat. Binnen ons grote schoolbestuur zijn er vele medewerkers actief om jou te ondersteunen in je werk. Experts op het gebied van huisvesting, financiën, onderwijskwaliteit en HR staan voor je klaar. Zo kun jij je focussen op de kern van je werk: de talenten van je leerlingen ontwikkelen, samen met het team. De basisscholen van BOOR zijn verdeeld in vier scholengroepen, die elk worden aangestuurd door een bovenschools directeur.

**Over OBS Delfshaven**
www.obsdelfshaven.nl

Basisschool Delfshaven is gelegen in de wijk Delfshaven en vindt haar oorsprong in 1930. Sinds 1985 draag de school de naam Delfshaven. Een multicultureel stukje Rotterdamse geschiedenis om trots op te zijn.

Enthousiaste en betrokken leerkrachten bieden kinderen een warme en veilige leeromgeving.
Ouders/verzorgers zien wij als gelijkwaardige gesprekspartners. Samen willen wij komen tot een maximale ontplooiing van de talenten van alle kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.

Ons onderwijs is ingericht op de maatschappij van nu, de 21e eeuw. Ons doel: kinderen opleiden tot betrokken wereldburgers die kansen zien in de diversiteit die de wereld biedt. Ons onderwijs is inclusief: daar waar mogelijk bieden wij kinderen met meer ondersteuningsbehoeften plaats op onze school.
Samenwerken, communiceren, sociaal vaardig zijn, creativiteit, cultuur, sport en spel, zijn in ons onderwijs van groot belang.

**Onze speerpunten zijn**

– Het ontwikkelen van een visie op Burgerschapsonderwijs en het realiseren van een passend aanbod hierbij
– Het ontwikkelen en implementeren van een leerlijn digitale vaardigheden/geletterdheid en het vaststellen van het gewenste uitstroomniveau van onze leerlingen op dit gebied
– Het verbeteren van de resultaten op de kernvakken, met een focus op het taal-leesonderwijs en het rekenonderwijs
– Het vergroten van onze expertise op het gebied van begrijpend lezen en rekenen en dit op de juiste manier vertalen naar onze lespraktijk
– Het borgen van ingezette ontwikkelingen op gebied van didactiek en klassenmanagement (o.a. EDI en Teach technieken)
– Het verstevigen van de positie van de school in de wijk en het (waar mogelijk) verhogen van het leerlingenaantal

**Wij zoeken**

Een betrokken, inspirerende en sociale directeur met een duidelijke visie voor OBS Delfshaven.
Je bent daadkrachtig, ondernemend en innovatief en hebt oog voor diversiteit en zet, samen met het team, OBS Delfshaven verder op de kaart als kwalitatief sterke school.
Onze directeur betrekt ouders als waardevolle partners zowel bij de ontwikkeling van hun kind als de visie van de school. Samenwerken met diverse scholen en organisaties in de omgeving is voor onze directeur vanzelfsprekend.

Je hebt een sterke onderwijskundige visie en bent een verbinder. Je signaleert, analyseert en realiseert. Je bent transparant en helder in je communicatie en bent makkelijk benaderbaar voor team, ouders en kinderen. Je geeft leiding aan veranderingen en biedt daarbij professionele ruimte aan medewerkers. Je hebt een coachende, opbouwende en motiverende stijl. Je houdt koers maar verliest de belangen van het team niet uit het oog.Je bent wendbaar en past je makkelijk aan als nieuwe situaties/omstandigheden zich voordoen. Je toont lef en initiatief in het realiseren van je doelen.

**Dit heb je**

– Je hebt actuele kennis van en leidinggevende ervaring in het primair onderwijs
– Je hebt hart voor het openbaar onderwijs in een complexe omgeving

**Dit kun je**

– werkt vanuit een strategische koers planmatig aan schoolontwikkeling en zet medewerkers in hun kracht om de doelen te bereiken.
– Is planmatig, communicatief sterk, benut de expertise van het team en heeft voldoende empathisch vermogen.
– Is benaderbaar en zichtbaar voor kinderen, ouders en teamleden en draagt zorg voor een veilig pedagogisch klimaat waarin alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen

**Dit krijg je**

– Je krijgt de ruimte om jouw kennis en ervaring in te zetten als directeur bij BOOR en wij hebben aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling.
– Een enthousiast, zelfstandig en betrokken team van leerkrachten en ondersteuners;
– Een school met een mooie afspiegeling van haar buurt

**Ben jij onze nieuwe directeur?**
**Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Solliciteer dan! **

reageren voor 20 maart 2022

Wil je meer weten over de procedure of functie, dan kun je je vragen stellen aan Menno Rijken (recruiter), e-mail: menno.rijken@stichtingboor.nl

De gesprekken van de 1e ronde zullen plaatsvinden op donderdag 31 maart en de 2e ronde op woensdag 13 april.

We streven ernaar om voor de vakantie te kunnen starten met een nieuwe directeur (eventueel voor enkele dagen in de week)

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

– Is in staat met enthousiasme, daadkracht en onderwijskundig leiderschap de ingezette ontwikkelingen verder te implementeren, uit te bouwen en te borgen op basis van de juiste analyse
– Stimuleert het team op een waarderende en inspirerende manier in het versterken van de professionele cultuur en de lerende organisatie

Solliciteer