Directeur Nuenens College in Nuenen

Het Nuenens College
Nuenens College is een kleinschalige vmbo-school waar les wordt gegeven aan circa 700 leerlingen. De school kent drie afdelingen: de mavo (ofwel theoretische leerweg), de kaderberoepsgerichte leerweg (kaderafdeling) en de basisberoepsgerichte leerweg (basisafdeling).

Nuenens College is gevestigd in een modern nieuw gebouw. Een open leeromgeving, waarin leerlingen worden opgeleid voor de wereld van morgen en waar ze begeleid worden in het versterken van hun zelfvertrouwen. Leerlingen worden uitgedaagd hun eigen leerroute te kiezen. Ze worden uitgedaagd creatief aan de slag te gaan met hun eigen toekomst door zelf te onderzoeken, te ontwerpen en te ondernemen. Nuenens College is een kleinschalige school, dat betekent dat het makkelijker is om contact met elkaar te maken en om partners te vinden. Een kleine school zorgt ook voor een wij-gevoel en waar oog is voor elkaar. Een veilige omgeving waarin iedereen telt; een omgeving waarbinnen leerlingen zich sterk kunnen en mogen voelen.

Per 1 augustus 2022 is het Nuennens College op zoek naar:

directeur Nuenens College
1,0 fte

Taken en verantwoordelijkheden
Als locatiedirecteur van het Nuenens College bent u verantwoordelijk voor:
• het doorontwikkelen van het onderwijskundig beleid voor de afdelingen van het Nuenens College;
• de verdere ontwikkeling van een professionele en lerende organisatie, met een heldere invulling van taken, verantwoordelijkheden en resultaten;
• het versterken van het pedagogisch leiderschap;
• de dagelijkse gang van zaken;
• het leidinggeven aan de schoolleiding;
• het uitvoeren van het personeels- en organisatieontwikkelingsbeleid;
• het opstellen en uitvoeren van de deelbegroting van het Nuenens college;
• het bewaken en verantwoorden van de opbrengsten op bovengenoemde terreinen;
• het actief en herkenbaar vormgeven aan het profiel van de school binnen de regio;
• samenwerking met externe partijen, zoals bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeente.

Functie-eisen
• academisch werk- en denkniveau;
• leidinggevende ervaring in het onderwijs, bij voorkeur binnen het vmbo;
• kennis van onderwijskundige ontwikkelingen;
• visie op onderwijskundig leiderschap in relatie tot school- en organisatieontwikkeling;
• affiniteit met brede maatschappelijke ontwikkelingen, in het bijzonder waar het gaat om jeugd en arbeidsmarktontwikkelingen;
• bewezen ondernemingszin en netwerkkwaliteiten;

Het volledige functieprofiel vind u in de volgende link: https://www.wesselopartners.nl/vacature/directeur-nuenens-college-2021-00183/

Arbeidsvoorwaarden
De directeur Nuenens College krijgt een aanstelling met een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie. De functie wordt gehonoreerd in schaal 14 conform CAO VO. Op de overige arbeidsvoorwaarden is de Cao OMO van toepassing. Bij benoeming krijgt de directeur een aanbod in de vorm van een jaarcontract, waarna verlenging bij gebleken geschiktheid mogelijk is.

Procedure
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van drs. Arieke Vermeulen, consultant. Zij selecteert en voert gesprekken met in potentie geschikte sollicitanten en kandidaten. Vervolgens worden de curricula vitae van de meest geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de selectiegesprekken.

Planning
Voordracht van kandidaten : 30 maart 2022
Eerste ronde selectiegesprekken : 06 april 09.00 – 17.00 uur
Tweede ronde selectiegesprekken : 13 april 13.30 – 18.00 uur
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Aanvullende informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.nuenenscollege.nl

Solliciteren
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via de website van Wesselo & Partners https://www.wesselopartners.nl/vacature/directeur-nuenens-college-2021-00183/.
Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 maart 2022.

Contactgegevens
Wesselo & Partners | Selection as art
Arieke Vermeulen, Consultant
Mirjam van Gerwen, managementassistente
T 030 275 84 48
E m.vangerwen@wesselopartners.nl

Solliciteer