Directeur Montessorischool Houten (PO) in Houten

Wie zijn wij?
De Montessori Basisschool Houten heeft een kleine 300 leerlingen verdeeld over twee locaties. Op dit moment zijn wij bezig met de bouw van een prachtig nieuw schoolgebouw. De verwachting is dat we in het begin van schooljaar 2022/2023 hiernaartoe verhuizen.
Op deze plek kunnen wij leerlingen vanuit heel Houten ontvangen. Daarnaast zijn wij ook een regioschool voor het montessorionderwijs.
Onze school is een school met een eigen bestuur bestaande uit vrijwillige ouders. Dit geeft veel flexibiliteit in het inrichten van ons beleid maar vraagt ook om een sterke directie die verantwoordelijk is voor het bestuurlijk voorbereidende en uitvoerende
werk als ook voor de dagelijkse leiding. De directeur en het bestuur overleggen periodiek met de MR, die wettelijk verankerde advies- en instemmingsbevoegdheden heeft.
We zijn een neutraal bijzondere school die basisonderwijs verzorgt volgens de visie van Maria Montessori; het kind krijgt hulp aangeboden bij zijn ontwikkeling tot een zelfstandige persoonlijkheid. Het kind leert verantwoordelijkheid te dragen voor zijn omgeving
en de samenleving waarvan hij deel uitmaakt. Wij hanteren het basisprincipe van Maria Montessori ‘help mij het zelf te doen’.
We zijn trots op ons team van 32 bevlogen, gedreven en Montessori-opgeleide professionals.  Het team zet zich deskundig en betrokken in voor de leerlingen en ouders. In de school wordt een vertrouwde omgeving gecreëerd, waar kinderen zich in hun eigen tempo
en op eigen niveau, maar met respect voor anderen, zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

 

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een enthousiaste, besluitvaardige en bevlogen directeur die samen wil werken en waardering heeft voor het team. Onze nieuwe directeur zet mensen in hun kracht. Met een frisse blik en op een inspirerende wijze geef je samen met het team invulling
aan het montessorionderwijs.  
Als verbinder maak je op de nieuwe locatie het team tot een natuurlijk geheel. Je staat voor het bieden van een uitdagende en veilige leeromgeving, waarbij respect, vertrouwen en verbondenheid centraal staan. Daarbij heb je humor, ben je koersvast en kun je
doorpakken.

De directeur die we zoeken heeft de volgende kenmerken:

  • Coachende leider – creëert een omgeving waar professionals optimaal kunnen functioneren, inspireert en faciliteert persoonlijke groei, geeft richting en laat ruimte voor creativiteit, vaardig in het adequaat oplossen van conflicten
  • Resultaatgericht en besluitvaardig – weet vanuit inhoudelijke ervaring in het PO  het meerjaren onderwijs- en kwaliteitsbeleid en de bedrijfsvoering van de school verder te ontwikkelen, te monitoren en te borgen (kwaliteitszorg)
    naast het operationele management van de school, heeft inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school en de schoolomgeving
  • Relatiegericht – toegankelijk voor zowel ouders en het team alsook externe partijen (denk aan BSO’s, gemeente, andere scholen,…)
  • Betrokken – heeft oprecht interesse in mensen, affiniteit met vernieuwingsonderwijs
  • Transparant – communiceert duidelijk met vertrouwen als basis naar medewerkers, ouders, leerlingen en bestuur, goede communicatieve- en adviesvaardigheden
  • Helicopterview – kritische denker. Zorgt voor borging van afspraken en procedures en monitort het onderwijs, de resultaten en het team. Stelt doelen en werkt planmatig effectief en efficiënt met oog voor de randvoorwaarden en altijd in
    relatie tot de onderwijskundige visie

 
Als toekomstige directeur heb je de intentie om je voor langere termijn te verbinden aan de school en samen met het team de verdere ontwikkeling van de school te bevorderen.
 

Solliciteer