Directeur Montessori Sterrenschool in Vaassen

De Montessori Sterrenschool Geerstraat (MSG) is de leukste school van Vaassen en telt circa 80 leerlingen. Vanuit de Montessori gedachte ‘help mij het zelf te doen’ laten we leerlingen via eigen activiteiten tot ontwikkeling komen. De ruimte die leerlingen
bij ons krijgen, zorgt voor een zeer prettig pedagogisch klimaat.

De directeur van de Montessori Sterrenschool:

  • is in staat het Montessori gedachtengoed toe te passen op het leren en ontwikkelen van zowel leerlingen als medewerkers. Bij voorkeur beschik je over het Montessori-diploma of ben je bereid de opleiding hiervoor te volgen;
  • creëert met het team een prettige werk- en leeromgeving;
  • zorgt dat de school een ontmoetingsplek is, waar leerlingen, ouders en medewerkers zich thuis voelen;
  • toont leiderschap door onder meer te inspireren, daadkracht te laten zien, planmatig te werken en verbindend te communiceren;
  • stuurt het onderwijs en de zorg voor leerlingen aan, heeft de operationele leiding over de school, levert bijdragen aan het onderwijsbeleid, de
    bedrijfsvoering en de positionering van de school in de omgeving.
  • De directeur heeft eventueel ook een lesgevende taak.

Je dient te beschikken over een afgeronde opleiding tot Vakbekwaam schoolleider, hiervoor studerende te zijn of bereid te zijn deze opleiding te volgen.

 
 

Het betreft een functie in een D11-schaal CAO-PO.

Solliciteer