Directeur Montessori Kindcentrum in Zwolle

WIE ZIJN WIJ?
Het Montessori Kindcentrum is het enige Montessori Kindcentrum in Zwolle. Onze ruim 300 leerlingen zijn verdeeld in elf heterogene groepen. Leerlingen uit groep 1 en 2 zitten bij elkaar in de onderbouw, groep 3, 4 en 5 vormen samen de middenbouw en 6, 7 en 8 de bovenbouw. Deze indeling sluit aan bij de ontwikkelingsfasen die kinderen doorlopen en zo ervaren ze hoe het is om jongste of oudste van een groep te zijn. Begrip, respect en leren van elkaar staan voorop. ‘Leer mij het zelf te doen’ is de basis van montessorionderwijs. Al onze leerkrachten zijn Montessori geschoold, of daarvoor in opleiding. Dit geldt ook voor de peutergroep, waar al begonnen wordt met de Montessori-aanpak. Meer informatie is te vinden op www.montessori-zwolle.nl

WAT ZIJN DE UITDAGINGEN?
De belangrijkste uitdagingen en vraagstukken zijn de doorontwikkeling van het onderwijs en het team daarin meenemen. Doorontwikkeling van het onderwijs betekent in dit geval; vernieuwende impulsen die het montessorionderwijs verrijken en die passen bij de wereld waarin wij leven. Denk daarbij aan digitalisering, technologisering en globalisering en externe prikkels van buiten naar binnen halen zodat leerlingen worden uitgedaagd de grenzen op te zoeken. Een duidelijke koers en visie brengt dan vanzelfsprekend ook het team naar de volgende fase van ontwikkeling. Onderwijskundig leiderschap en inzet op talenten liggen in het verlengde hiervan en zijn noodzakelijk om het team en daarmee het onderwijs op een hoger plan te brengen.  De samenwerking binnen het team, een juiste balans tussen leeropbrengsten en de visie van Montessori versterken het leerproces van de leerlingen optimaal.

WIE ZOEKEN WIJ?
Kindcentrum Montessori is op zoek naar een directeur met passie die zich richt op de koers en visie van de school. Vanuit de visie geeft de directeur samen met het team vorm en inhoud aan het montessori-onderwijs. De nieuwe directeur draagt het traditioneel vernieuwingsonderwijs een warm hart toe, het liefst vanuit eigen ervaring. De directeur wordt bijgestaan door een netwerk van Montessori specialisten die vanuit hun expertise de onderwijsontwikkeling stimuleren. Voor de directeur betekent dit er een belangrijke taak ligt in de sturing, begeleiding en monitoring van de ingezette (onderwijs) processen en de groepsdynamiek in het team. Besluitvaardigheid en krachtig leiderschap zijn competenties die we dan ook graag terug zien in het gedrag van de directeur. Reflectie, zelfontwikkeling en feedback geven aan elkaar maken deel uit van het professioneel handelen van het team en van de directeur. De nieuwe directeur zorgt voor een veilige werkomgeving, heeft oog voor wat het team nodig heeft, biedt een luisterend oor en geeft vertrouwen en ruimte om te ontwikkelen. De relatie met leerlingen, ouders en MR vormt de basis voor het succes van deze school. In gesprek zijn met deze partijen vraagt om een heldere en duidelijke communicatie. Vanzelfsprekend heeft de kandidaat ervaring met het voeren van een adequate bedrijfsvoering.

COMPETENTIES
Strategisch inzicht : lijnen voort- en uitzetten voor het Montessori Kindcentrum
Visie op leiderschap : kernwaarden, verwachtingen en gedrag in beeld brengen en uitdragen
Teamontwikkeling : medewerkers stimuleren om gewenst gedrag te laten zien en activiteiten te ondernemen
Besluitvaardigheid : zelf beslissingen nemen, hiernaar handelen en knopen durven doorhakken
Zelfreflectie  : bewust van eigen sterke en zwakke kanten, bewust werken aan eigen ontwikkeling

OPLEIDING EN ERVARING
– Afgeronde opleiding tot schoolleider en geregistreerd in het schoolleidersregister
– Masteropleiding MLI, MLE of een andere onderwijs master

ARBEIDSVOORWAARDEN
Inschaling conform cao PO 2020
Contractvorm in overleg

Solliciteer