Directeur MET Praktijkonderwijs Waalwijk in Waalwijk

MET Praktijkonderwijs Waalwijk
zoekt een verbindende directeur (0,8 – 1,0 fte)

MET Praktijkonderwijs

Elke leerling telt!
Op onze school, in Waalwijk, leer je met je handen om jezelf verder te ontwikkelen in een technisch of dienstverlenend beroep. De eigen interesses, passie en het talent van de leerling zijn daarbij het uitgangspunt.

MET wil haar leerlingen vanuit hun talent perspectief geven op een geschikte arbeidsplek en op een volwaardige plaats in de maatschappij. De kracht en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling staan hierbij voorop. Dit doen we op maat en met elkaar. Elke leerling
telt!

MET voert een bijzonder onderwijsconcept. Het Big Picture Learning concept valt het meest eenvoudig te verklaren door de persoonlijke coaching die elke leerling krijgt. De coachclub waar iedere dag mee wordt gestart, is hierbij de veilige haven en de
persoonlijke coach van de leerling is de spil van de begeleiding voor leerling, ouders en stagebegeleiders. Ook eventuele ondersteuning op maat is aanwezig.

Organisatie
MET PrO is een zelfstandige praktijkschool met ruim 200 leerlingen binnen het Samenwerkingsverband VO De Langstraat. De school is gehuisvest in een goed geoutilleerd gebouw met veel buitenruimte. Er zijn goede contacten met andere schoolbesturen en met veel
leer-werkbedrijven. MET heeft een regiofunctie en maakt werk van verbinding met de omgeving en het werkveld voor de leerlingen. Ook wanneer het gaat om ondersteuning.

Op dit moment wordt bestuurlijke samenwerking met Willem van Oranje Scholengroep onderzocht. Besluitvorming over bestuurlijke overdracht van de school vindt plaats eind oktober 2021 waarmee MET PrO dan per 1 januari 2022 onderdeel wordt van Willem van Oranje
Scholengroep. De school wordt daarmee bestuurlijk onderdeel van een groter geheel, maar behoudt daarbij wel haar eigen identiteit. Binnen de scholengroep heeft iedere school ruimte om op basis van de strategische koers met een eigen identiteitspaspoort de
toekomstige eigen ambities te (blijven) realiseren. Binnen Willem van Oranje Scholengroep participeert de directeur in het directieberaad van de scholengroep en legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

Wij zoeken een verbindende directeur die:

 • zich onze visie en ons onderwijsconcept snel eigen kan maken en er vervolgens met een frisse blik naar kan kijken;
 • vanuit de visie van de school eigenaarschap en samenwerken in het team stimuleert en borgt;
 • resultaatgericht is en daarbij de relatie behoudt; • in verbinding met stakeholders staat voor praktijkonderwijs;
 • met een open mind keuzes maakt;
 • aandacht heeft voor de behoefte van de medewerker(s) en van de organisatie;
 • kwaliteit als een gewoonte ziet en deze verbindt met de dagelijkse praktijk;
 • communicatief vaardig is, maar óók kan luisteren;
 • netwerken als tweede natuur heeft;
 • ambitieus is met gevoel voor humor;
 • nuchter is en goed kan relativeren.
   

Onze nieuwe directeur is een echte verbinder. Wij willen goed en voor iedere leerling passend onderwijs aanbieden. Binnen deze waarden is verbinding en elkaar vinden op de inhoud van groot belang. De nieuwe fase die de school ingaat vraagt om een team dat samenwerkt
aan de toekomst van het onderwijs in een goede verbinding met leerlingen en ouders. Een directeur die leiding geeft aan het team en de school positioneert in de omgeving; leerlingen en hun ouders worden door de school gezien. Wij zoeken iemand die samen met
ons de stap naar iets nieuws wil nemen en meedenkt over hoe de toekomst van de scholengroep eruit ziet. Bij het leggen van deze verbindingen schuwt de directeur niet om op gepaste momenten standvastig te zijn en kaders te stellen. De directeur houdt zicht
op eenduidigheid in beleid, de ingezette koers en afspraken. Door middel van positieve begeleiding zorgt hij/zij voor een flow binnen de school waarin er sprake is van één lijn en continuïteit. Daarbij dient hij/zij oog te houden voor de diversiteit van het
team en van de leerlingen.

Wij vragen verder:

 • Een directeur die in het bezit is van een afgeronde schoolleidersopleiding of bereid is deze opleiding te gaan volgen.
 • Affiniteit met het funderend onderwijs en praktijkonderwijs in het bijzonder.
 • Organisatie- en adviesvaardigheden en ervaring in het aansturen van professionals.

Wij bieden:

 • Betrokken professionals en inspirerende leerlingen in een bijzondere onderwijsomgeving.
 • Ruimte voor investeren en innoveren binnen het BPL-concept.
 • Een jong en ambitieus managementteam.
 • Een belangrijke functie binnen een dynamische organisatie.
 • Een overkoepelende scholengroep die algemene zaken regelt en continuïteit borgt.
 • Een financieel gezonde organisatie met een goede naam in de regio.
   

Arbeidsvoorwaarden:

 • Het betreft een aanstelling (0,8 – 1,0 fte) als directeur MET PrO binnen Willem van Oranje Scholengroep.
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden op basis van CAO-VO in schaal S13 met goede secundaire arbeidsvoorwaarden van de scholengroep.
 • Jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren.
 • Benoeming per 1 januari 2022.

Bezoek onze website ‘werken bij de scholengroep’: https://willemvanoranjescholengroep.nl/werken-bij-onze-scholengroep/vacatures 

Solliciteer