Directeur Klavertje vier (0,6-0,8 fte) in Hoofddorp

De functie
Ben jij de nieuwe onderwijskundig directeur op deze grote, gezellige en succesvolle school? Waar kinderen spelend en onderzoekend kennismaken met de wereld? Een school die onderdeel is van een brede community? Dan is dit voor jou een interessante functie om
verder te bouwen aan toekomstgericht onderwijs.

Het onderwijs op Klavertje vier is innovatief. Het kenmerkt zich o.a. door onderzoekend leren, inzet van vakdocenten en aandacht voor wetenschap en techniek. Als onderwijskundig directeur maak je – vanuit je ervaring in het primair onderwijs – de ambitieus
geformuleerde doelen zichtbaar. Vanuit visie werk je samen met professionele groepsleerkrachten, de zorgcoördinatoren en de jaarteamcoördinatoren aan kwalitatief goed onderwijs. Door de komst van expats verandert de populatie, deze wordt steeds internationaler.
Alle groepen zijn vanaf dit schooljaar op één locatie gehuisvest. Het versterken van verbinding krijgt, mede vanwege corona, van jou extra aandacht. Je organiseert dat alle teamleden elkaar op persoonlijk en inhoudelijk vlak beter leren kennen. Door de dynamiek,
omvang en ambitie is op Klavertje vier geen dag hetzelfde.

Je benut de samenwerking en het leren van en met elkaar binnen Community school ‘In de Breedte’. Vanuit de gedachte ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’ werk je nauw samen met de algemeen directeur van de Communityschool, de onderwijskundig directeur
van basisschool De Brandaris en de leidinggevende van kindercentrum Mirakels. Op het gebied van huisvesting, overgang peuters naar kleuters, het naschools aanbod, verbinding in de wijk en Community Learning Center maken jullie het verschil.

Ingangsdatum: 1 augustus 2022, of zoveel eerder als mogelijk.

Informatie over de organisatie
RKBS Klavertje vier is een grote, gezellige en innovatieve school in de wijk Floriande-Zuid in Hoofddorp. Dagelijks genieten ruim 600 leerlingen onderwijs. Het team bestaat uit 72 collega’s die werken volgens een professionele cultuur. Vanuit een toekomstbestendige
visie op onderwijs worden kinderen gestimuleerd om hun nieuwsgierigheid te volgen. Op Klavertje vier krijgen alle leerlingen Engelse les. Er is veel aandacht voor samenwerken, zelfstandigheid, creativiteit en ondernemerschap.

Samen met partners christelijke basisschool De Brandaris (Meer Primair) en kindercentrum Mirakels (Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer) is Klavertje vier gehuisvest in de multifunctionele accommodatie ‘In de Breedte’. Het gebouw heeft een open karakter en
er zijn zogenaamde ‘Labs’ ingericht: ruimtes waar leren, wetenschap en techniek, duurzaamheid en gezondheid centraal staan en ruimte bieden voor projectmatig onderwijs. De afgelopen jaren hebben de partners de samenwerking geïntensiveerd om een plek te creëren
waar alle kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen opgroeien, leren en zich ontwikkelen. Door als Communityschool verbindingen te maken tussen school, thuis, opvang en vrije tijd wordt gewerkt aan een optimale ontwikkeling en opvoeding van het kind. Hierbij wordt
ook samengewerkt met andere partijen in de buurt. Het uitgangspunt is dat de verschillende partners samenwerken met behoud van eigenheid.

Klavertje vier valt onder Stichting Meer Primair. Een onderwijsorganisatie met 17 basisscholen voor christelijk en katholiek onderwijs in de gemeente Haarlemmermeer. De scholen van Meer Primair zijn gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp
en Hoofddorp. De stichting is een relatief grote werkgever van 570 medewerkers, die onderwijs verzorgt voor circa 5.200 leerlingen in de Haarlemmermeer, met als motto: “Vandaag leren voor morgen!”

Meer informatie kun je vinden op de website van
Klavertje vier
,
Community school
en
Meer Primair
.

Wat vragen wij?
Competenties en vaardigheden

 • Vanuit passie voor goed onderwijs ben je betrokken bij wat er in de klas gebeurt. Je bent zichtbaar, inspireert en begeleidt leerkrachten om het beste uit de leerlingen en zichzelf te halen.
 • Je geeft leiding vanuit duidelijke kaders en structuur. Daarbinnen geef je ruimte aan initiatieven uit het team en zet je teamleden in hun kracht. Je overziet het geheel en maakt samenwerking zichtbaar.
 • Het professionele team en de betrokken ouders zie je als sparringpartner bij ontwikkelingen en besluitvorming. Je communiceert helder, open en eerlijk, tegelijk ben je ook duidelijk en consequent.
 • Je bent organisatiesensitief en weet je duidelijk te positioneren in een dynamische organisatie in ontwikkeling.
 • Je bent empathisch, verbindend, ambitieus, pragmatisch en daadkrachtig.

Functie-eisen

 • Je hebt ervaring met het leidinggeven binnen het basisonderwijs en beschikt over een afgeronde schoolleidersopleiding.
 • Je bent een onderwijskundig leider, met managementkwaliteiten op de terreinen personeel en bedrijfsvoering.

Meer Primair biedt:

 • Een dynamische functie op een school met een onderscheidend onderwijsaanbod, waar leerkrachten bewust voor kiezen.
 • Unieke kansen en mogelijkheden om verbindingen te maken tussen school, thuis, opvang en vrije tijd als onderdeel van Communityschool ‘In de Breedte’.
 • De voordelen van werken op een grote school waar veel kennis in huis is en teamleden elkaar inspireren.
 • Een team met een creatieve onderwijskundige blik, waardoor de organisatie blijvend in beweging is.
 • Een werkplek in het centrum van de jonge wijk Floriande-Zuid.
 • Een salaris conform cao PO, maximaal € 5.651,- op basis van een fulltime aanstelling.

Solliciteer