Directeur in Spijkenisse

Op MY college volgen de leerlingen gepersonaliseerd onderwijs op basis van het Zweedse onderwijsmodel Kunskapsskolan. Naast een theoretische leerweg kenmerkt de bovenbouw zich door het intersectorale profiel Dienstverlening & Producten (MY skills). MY
college heeft momenteel 379 leerlingen en rond de 60 medewerkers. De school maakt deel uit van Onderwijsgroep Galilei. In 2023 zal de oplevering van een nieuw en duurzaam gebouw plaatsvinden. De huidige directeur neemt afscheid wegens het naderen van de pensioengerechtigde
leeftijd.

Wij zoeken een inspirator (m/v) die schoolbreed zichtbaar is, energiek, deskundig en sturend waar nodig. De nieuw te benoemen directeur zal vanaf 1 augustus 2022 leiding geven aan dit proces. U kiest bewust voor de uitdaging die er bij MY college ligt: voortzetting
van het proces van professionalisering en van de ontwikkeling van onderwijs op basis van Kunskapsskolan tot een school waar heel goed onderwijs gegeven wordt en waarbij het oordeel van de inspectie op alle onderdelen van de school minimaal voldoende is. U
gaat verder op de ingeslagen weg, weet om te gaan met tegengestelde belangen, durft kritisch en daadkrachtig de noodzakelijke keuzes te maken en beslissingen te nemen. U onderschrijft de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Ervaring met het Kunskapsskolanmodel
is een pré.

Informatiepakket:
Voor geïnteresseerden is een informatiepakket samengesteld. U kunt informatie en/of dit informatiepakket tot 10 december 2021 opvragen via emailadres:
contact@galilei.nl.
 

Verdere arbeidsvoorwaarden conform CAO-VO

Solliciteer