Directeur in Spaarndam

De huidige directeur van de Sint Adalbertusschool in Spaarndam gaat met pensioen en daarom zijn we per 1 mei of per 1 augustus 2022 op zoek naar een nieuwe directeur voor 0,6 fte. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste directeur die samen met ons de ingeslagen
weg van onderwijsverbeteringen voort gaat zetten. Ben jij de directeur die we zoeken?  

De school
De Sint Adalbertusschool, vallend onder stichting TWijs, is een basisschool in het dorp Spaarndam behorende bij de gemeente Haarlemmermeer. De school telt momenteel ongeveer 230 leerlingen en groeit de komende jaren. Het team bestaat uit 24 collega’s, het managementteam
bestaat uit een directeur, adjunct-directeur, een bouwcoördinator en twee IB’ers.  
De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het ontwikkelen van onze visie en missie. Onze missie is “Speel, leer en verwonder”, die je op verschillende manieren terugziet in ons onderwijs. Daarnaast zijn wij een Kanjerschool.  
Op de Adalbertusschool streven we ernaar dat de kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. We gaan daarbij uit van de volgende kernwaarden:  
“Verwondering, nieuwsgierigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid.” 
Vanuit de kernwaarden “verwondering en nieuwsgierigheid” zorgen wij voor een speelse en leerrijke omgeving, waar de leerlingen zich kunnen verwonderen en leren. 
Vanuit de kernwaardes “vertrouwen en verantwoordelijkheid” leren kinderen en leerkrachten mét en van elkaar. We zien daarbij de relatie tussen school, ouders en kind als essentieel. 
Op deze manier willen wij de kinderen een solide basis meegeven voor de rest van hun leven en ervoor zorgen dat zij vol vertrouwen en goed voorbereid de stap naar het voortgezet onderwijs kunnen maken. 
Van personeelsleden van TWijs wordt verwacht dat zij de identiteit van de scholen respecteren en een bijdrage leveren aan de invulling en uitvoering van schoolactiviteiten zoals vieringen.

De directeuren binnen de stichting TWijs zijn integrale schoolleiders die verantwoordelijkheid dragen voor (de kwaliteit van) het onderwijs, professionalisering, ouderbetrokkenheid, en profilering. Daarnaast is de directeur verantwoordelijk voor het beheer:
personeelszaken, financiën en huisvesting. Van de directeur wordt na het eerste jaar van aanstelling ook bovenschoolse inzet verwacht door deelname aan advies- en werkgroepen.
Het team en de Medezeggenschapsraad hebben profielelementen geformuleerd in aanvulling op de functiebeschrijving in het vastgestelde Functieboek. Deze zijn:

 • De route die de school is ingeslagen dien je verder te bestendigen. Thema’s waar je samen met het team verder mee aan de slag gaat zijn o.a. coöperatieve werkvormen, referentiekader, spelend leren en EDI; 
 • Je bent een verbinder, waarbij je zichtbaar en toegankelijk bent voor ouders, kinderen en het team; 
 • Je hebt ruime ervaring in het onderwijs en een relevante managementopleiding gevolgd; 
 • Je bent in staat leiding te geven aan een betrokken en bevlogen team, waarbij een coachende stijl van leidinggeven wenselijk is, maar je durft ook duidelijke grenzen te stellen; 
 • Je bent in staat om samen met je team onderwijsontwikkelingen en inzichten om te zetten in praktisch toepasbaar beleid; waarbij een open communicatie en feedback cultuur belangrijk zijn; 
 • Je bent duidelijk in je communicatie naar ouders, collega’s en externe partijen.  

Stichtingsprofiel: 
Stichting TWijs (ruim 7000 leerlingen) werkt vanuit een meerjarenbeleidsplan, dat door directeuren en bestuur is ontwikkeld. De nieuwe directeur zal binnen dat kader uitvoering geven aan haar/zijn taak. De directeurengroep binnen de stichting geeft op een prettige
en ambitieuze wijze vorm aan het samen werken aan goed onderwijs. Collegiale visitatie behoort tot de mogelijkheden.
Bestuur, directies en TWijs services werken gezamenlijk aan passend onderwijs voor elk kind, ieder vanuit zijn rol, verantwoordelijkheid en taken. 

 • Een gezellige dorpsschool met een verbindende rol binnen in het mooie Spaarndam, dat goed bereikbaar is en voldoende parkeermogelijkheden biedt; 
 • Een gevarieerde leerling populatie; 
 • De uitdaging om de school onderwijskundig en bedrijfsmatig naar een volgend niveau te tillen;  
 • Een betrokken ouderraad en MR; 
 • Benoeming vanaf 1 mei 2022 of 1 augustus 2022 voor 1 jaar (met uitzicht op een benoeming voor onbepaalde tijd); 
 • Omvang benoeming 0,6 FTE; 
 • Salaris in schaal D12 (cao po). Inschaling op basis van voorgaande werkervaring en opleiding; 
 • 428 uur vakantieverlof per jaar naar rato van het dienstverband;
 • De mogelijkheid om voordelig te sporten bij Bedrijfsfitness Nederland; 
 • Begeleiding op vele fronten. 

Solliciteer