Directeur in Overveen

Vacature
Deze vacature is ontstaan omdat onze huidige directeur een nieuwe uitdaging heeft gevonden. De opdracht die voor ons ligt voor de komende jaren luidt: 

 1. Het in samenspraak met het team vormgeven van een toekomstgerichte onderwijskundige visie; 
 2. Het continueren en voortzetten van o.a. VierKeerWijzer, Hallo muziek en Snappet;
 3. Het borgen en blijvend aandacht houden voor de leeropbrengsten op het gebied van Spelling en Rekenen/Wiskunde; 
 4. Het zorgen voor een goede communicatie met ouders/verzorgers en instroom van nieuwe leerlingen; 
 5. Het teamleren verder uitbouwen vanuit de werkprincipes van Jong Leren: 

a. wij geven ruimte 
b. wij dagen uit 
c. wij leren samen

De school
De Aloysiusschool in Overveen is een katholieke basisschool met 245 leerlingen, 9 groepen en 20 medewerkers. Wij willen een leer- en leefgemeenschap zijn, waar kinderen en volwassenen zich thuis voelen en waar een ieder ruimte heeft om te groeien en zich op
eigen wijze te ontwikkelen. Het onderwijs en dagelijks handelen is gebaseerd op de kernwaarden Verbinding – Uitdaging – Erkenning (VUE). 

We zijn een kleine school die meegaat met zijn tijd, een school die door ouders wordt gekenmerkt als prettig en deskundig. In onze school werken we met een hecht en betrokken team; het is een plek waar leerkrachten graag werken en zorg hebben voor elkaar.
Wij ervaren dat autonomie van leerkrachten binnen vastgestelde kaders een positieve bijdrage levert aan het werkplezier van ons allemaal. 

Wie zijn wij
De Aloysius biedt ruimte voor ontwikkeling naast het al staande curriculum. Voorbeelden hiervan zijn: schaken, Spaans, Lego Gabbers en Hallo Muziek. Wij zetten de Kanjertraining in om positief gewenst gedrag in alle groepen verder te versterken. Dit instrument
willen we effectief blijven inzetten, zowel voor kinderen in de groep alsook tussen de groepen onderling. Veiligheid, verbinding en erkenning zijn aspecten die hierin blijvend aandacht verdienen. Daarnaast werken we met 21e eeuwse vaardigheden en gaan we deze
ook verder vormgeven. Leerlingen leren zo vakoverstijgend, probleemoplossend en projectmatig te werken, waarbij samenwerken het sleutelwoord is.

De komende periode willen we de onderwijsbehoeften van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafd (IQ >130) nog beter in beeld gaan krijgen. Dit doen we onder meer door de inzet van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). Daarbij
ontwikkelen we meer eigenaarschap van kinderen door middel van het portfolio, het thematisch onderwijs en de kindgesprekken. 

Het concept ‘Hallo muziek’ gaan we een vaste plaats geven in ons curriculum.

Meer informatie over de school is te lezen op de website van de school en in de schoolgids op de website.

Ben jij die ervaren en bevlogen schoolleider “met VUE” die kan verbinden?

De volgende competenties zijn wij graag terug in onze nieuwe directeur:

Onderwijs 

 • is gefocust op het welbevinden van kinderen en betrekt leerlingen, ouders/verzorgers en de buitenwereld actief bij het onderwijs;
 • staat voor de ontwikkeling van toekomstgericht-, kwalitatief goed en uitdagend onderwijs; 
 • legt verbinding tussen de strategische beleidsagenda van Jong Leren en de werkvloer; 
 • heeft een heldere visie op onderwijs en kan deze vertalen naar het handelen in de praktijk;
 • heeft oog voor de talenten van kinderen en medewerkers en bouwt aan een professionele leergemeenschap met het team en met de omgeving. 

Leiding geven 

 • Heeft de opleiding Schoolleider afgerond en heeft bij voorkeur leidinggevende ervaring binnen het onderwijs;
 • hanteert een coachende leiderschapsstijl en is gericht op samenwerking en gedeeld leiderschap;
 • geeft ruimte aan zelfsturing en ontwikkeling van medewerkers, creëert draagvlak en stimuleert autonomie;
 • betrekt teamleden bij (onderwijs)inhoudelijke ontwikkelingen, bewaakt de voortgang en hakt knopen door wanneer nodig;
 • is in bezit van veranderkundige kennis en ervaring en stimuleert professioneel gedrag en het geven van onderling feedback.

Kwaliteiten 

 • is creatief, inspirerend en verbindend;
 • communiceert en helder en eenduidig;
 • is besluitvaardig;
 • heeft oog voor de mens achter de leerkracht, luistert om te begrijpen; 
 • is toegankelijk voor ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers;
 • is in staat grenzen aan te geven en aan te spreken;
 • weet feedback te waarderen en kan dit vertalen in actie.

Arbeidsvoorwaarden
Werken bij Jong Leren is werken met hart voor het onderwijs in een inspirerende en lerende organisatie. Als werkgever dagen wij jou uit het beste uit jezelf te halen. We bieden je ruimte en mogelijkheden om je persoonlijke leerdoelen volop te verwezenlijken.
Wij vinden samen werken en samen leren erg belangrijk en hebben oog en aandacht voor onze medewerkers. Als werkgever staan we voor ons vak en onze medewerkers en we steunen je waar mogelijk. Het bestuur denkt mee met scholen en met medewerkers. 

Solliciteer