Directeur in Leiderdorp

De school 

 • telt ongeveer 260 leerlingen;
 • is onderdeel van de stichting PCBO, een intensief samenwerkingsverband van vier scholen met in totaal 800 leerlingen;
 • sluit aan bij de visie van scholen als leef- en werkgemeenschap die in omvang beperkt blijven;
 • maakt gebruik van de voordelen van grootschaligheid via nauwe samenwerking met de andere drie scholen;
 • verzorgt kwalitatief sterk, eigentijds en vertrouwd onderwijs;
 • streeft naar meer samenwerking met de in de school aanwezige kinderopvang.
De directeur

 • heeft een onderwijsvisie die aansluit bij de missie en visie van de stichting;
 • is ook gericht op de essentiële functie van de onderbouw;
 • is daadkrachtig, initiatiefrijk en gaat voor de school en de kinderen;
 • weet te inspireren en motiveren, is sturend en empathisch;
 • is communicatief sterk en op samenwerking gericht
 • legt als vanzelf verbinding met en tussen teamleden, ouders en externe partners; 
 • levert op stichtingsniveau inhoudelijke en coördinerende bijdragen;
 • heeft aantoonbaar leidinggevende ervaring;
 • heeft een schoolleidersopleiding afgerond of staat ervoor open om deze (gefaciliteerd) te volgen;
 • maakt deel uit van het managementteam van de stichting dat strategie en uitvoeringsbeleid voor de 4 scholen bepaalt.

De functie

 • betreft een baan voor vier à vijf dagen per week;
 • betekent een aanstelling conform de cao PO. 

Solliciteer