Directeur in Amsterdam

Het profiel van de school
De Nicolaas Maesschool is een openbare basisschool in Amsterdam Zuid met ongeveer 380 leerlingen. Het enthousiaste team bestaat uit 33 leerkrachten en 7 ondersteunende medewerkers. De school geeft deels adaptief digitaal onderwijs en besteedt naast de kernvakken
veel aandacht aan onderzoekend leren en loopt hierin als school voorop.
De narratieven die hiervoor in huis zijn ontwikkeld worden in een doorlopende leerlijn verbonden met beeldende vorming, techniek en culturele excursies.
 
Met het Museumplein en het Concertgebouw om de hoek bevindt de school zich middenin het culturele hart van Amsterdam. Het moderne schoolgebouw uit 2012 staat op een binnenplaats waar in 1916 de eerste Nicolaas Maesschool verrees en heeft sinds kort een eigen
wetenschapslokaal. De school vindt het belangrijk om hoge verwachtingen te hebben ten aanzien van de prestaties van de leerlingen.
De leerlingen vragen ook om uitdagend en betekenisvol onderwijs. Deze uitgangspunten samen zijn ingrediënten voor een optimale ontplooiing van alle talenten op alle ontwikkelingsgebieden.
 
De organisatie – Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel
De school maakt deel uit van Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel.
OOADA verzorgt openbaar onderwijs voor ca 7500 leerlingen op 22 scholen in Amsterdam Zuid en Centrum. Samen wordt gewerkt aan eigentijds onderwijs en een stimulerende werkomgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
 

De directeur die wij zoeken
Openbaar Onderwijs aan de Amstel is samen met de docenten, leerlingen en de ouders op zoek naar een directeur met een visie die hier ook gericht op werkt en stuurt, helder en transparant communiceert naar leerkrachten en ouders. Als directeur werk je samen
met het team aan het blijvend verbeteren van onze professionele cultuur en toon je hierin ook leiderschap. Je biedt ruimte maar stelt ook grenzen.
Je hebt oog en een hart voor onderwijsvernieuwing en stimuleert die ook. Verder werk je planmatig, volg je het onderwijsproces in de groepen en ben je zichtbaar en toegankelijk voor het team, leerlingen en ouders. De bevlogenheid die het team kenmerkt willen
we ook graag herkennen in jou als nieuwe directeur.
 
Op welke vijf pijlers ga jij je richten?
 
Visiegericht werken
Met het team een samenhangende visie op onderwijs ontwikkelen;
Hieruit een koersplan met concrete doelen destilleren;
Zorgdragen voor borging en toezien op de uitvoering.
 
Ontwikkelen van mensen
Met behulp van klassenbezoeken en de gesprekkencyclus zicht krijgen en houden op de competenties van teamleden.
We willen de onderwijskwaliteit en individuele kwaliteiten optimaal benutten en/of helpen deze ontwikkelen.
 
Ontwikkelen van de organisatie
Zorgdragen voor een heldere organisatiestructuur met een eenduidige beschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, die balans brengt in het taakbeleid en de teamleden een gelijkwaardig aandeel geeft in de ontwikkeling van de school.
 
Leidinggeven aan de kwaliteit van het onderwijs
Ingezet beleid doorontwikkelen aan de hand van een kwaliteitszorgsysteem en sturen op concrete didactische processen die voortvloeien uit de visie van de school.
 
Investeren in goede relaties met de omgeving     
Investeren in goede, wederkerige relaties met ouders, de 21 collega directeuren, het bestuur en ketenpartners.
Het stimuleren van persoonlijk leiderschap bij teamleden.   

Pas jij in het profiel?
Solliciteer dan met een motivatiebrief en CV vóór 10 maart 2022 via sollicitatie@ooada.nl t.a.v. Jona Isaac (P&O) onder vermelding van sollicitatie Nicolaas Maes. We kijken uit naar jouw verhaal!

 

Solliciteer