Directeur IKC voor Haarlem-Noord in Haarlem

Introductie
De huidige directeur van SBO de Trapeze gaat met pensioen en daarom zijn we per 1 augustus 2022 op zoek naar een nieuwe directeur die een IKC in Haarlem-Noord gaat ontwikkelen en aansturen. Een ontwikkelingsproces dat nog volop aan de gang is en de functie
uitdagend maakt.  
De functie is voor 1,0 fte, honorering in schaal D13. 
IKC in Haarlem-Noord 
SBO de Trapeze en de Prof. Dr. Gunningschool (SO) vormen straks een IKC (Integraal Kind Centrum) in Haarlem-Noord.  Om een passend aanbod van onderwijs, jeugd en zorg te kunnen bieden zijn er straks in Haarlem drie IKC’s.  
SBO De Trapeze heeft ongeveer 150 leerlingen en is een school voor speciaal basisonderwijs waar kinderen in hun ontwikkeling verder kunnen daar waar de basisschool heeft aangegeven dat zij niet aan de onderwijsbehoefte kunnen voldoen.  
De Prof. Dr. Gunningschool (ongeveer 80 leerlingen) is een school voor speciaal onderwijs en biedt leerlingen van 5 tot 13 jaar met een gedragsprobleem en/of -stoornis een optimale leeromgeving.  

Profiel directeur:
De directeuren binnen de stichting TWijs zijn integrale schoolleiders die verantwoordelijkheid dragen voor (de kwaliteit van) het onderwijs, professionalisering, ouderbetrokkenheid, en profilering. Daarnaast is de directeur verantwoordelijk voor het beheer:
personeelszaken, financiën en huisvesting. Van de directeur wordt na het eerste jaar van aanstelling ook bovenschoolse inzet verwacht door deelname aan advies- en werkgroepen.
Het team en de Medezeggenschapsraad hebben profielelementen geformuleerd in aanvulling op de functiebeschrijving in het vastgestelde Functieboek. Deze zijn:

 • Samen met het team ontwikkel je een visie voor het te vormen IKC in Haarlem-Noord, daarvoor is het belangrijk dat je van twee teams één team en een effectieve organisatie weet te maken; 
 • Je bent een verbinder, staat stevig in je schoenen, waarbij je zichtbaar en toegankelijk bent voor ouders, kinderen, het team en de vaste jeugdhulp partner die aan het IKC verbonden zal worden; 
 • Je hebt ruime managementervaring in het onderwijs en relevante opleidingen gevolgd (ervaring in het SO/SBO en kennis van en affiniteit met jeugdzorg is een pré); 
 • Je bent in staat leiding te geven aan een betrokken en bevlogen team met veel specialistische kennis, waarbij een coachende stijl van leidinggeven wenselijk is, maar je kunt ook de koers bepalen en daaraan vasthouden; 
 • Je bent in staat om samen met je team onderwijsontwikkelingen en inzichten om te zetten in praktisch toepasbaar beleid, waarbij een open communicatie en feedback cultuur belangrijk zijn;
 • Je neemt initiatieven, bent ondernemend, hebt zakelijk inzicht en bent sterk in je communicatie naar ouders, collega’s en externe partijen; 
 • Je hebt affiniteit met bijzondere kinderen en ziet het kind achter het gedrag.  

Stichtingsprofiel
Stichting TWijs (ruim 7000 leerlingen) werkt vanuit een meerjarenbeleidsplan, dat door directeuren en bestuur is ontwikkeld. De nieuwe directeur zal binnen dat kader uitvoering geven aan haar/zijn taak. De directeurengroep binnen de stichting geeft op een prettige
en ambitieuze wijze vorm aan het samen werken aan goed onderwijs. Collegiale visitatie behoort tot de mogelijkheden.
Bestuur, directies en TWijs services werken gezamenlijk aan passend onderwijs voor elk kind, ieder vanuit zijn rol, verantwoordelijkheid en taken.

Wij bieden:

 • Een uitdagende functie, waarbij je een IKC in Haarlem-Noord vorm gaat geven; 
 • Een mooie en bijzondere leerlingenpopulatie; 
 • Benoeming vanaf 1 augustus 2022 voor 1 jaar (met uitzicht op een benoeming voor onbepaalde tijd); 
 • Omvang benoeming 1,0 FTE; 
 • Salaris in schaal D13 (cao po). Inschaling op basis van voorgaande werkervaring en opleiding; 
 • 428 uur vakantieverlof per jaar naar rato van het dienstverband; 
 • De mogelijkheid om voordelig te sporten bij Bedrijfsfitness Nederland; 
 • Begeleiding op vele fronten. 

Van personeelsleden van TWijs wordt verwacht dat zij de identiteit van de scholen respecteren en een bijdrage leveren aan de invulling en uitvoering van schoolactiviteiten zoals vieringen.

Solliciteer