Directeur IKC De Kubus

IKC De Kubus
Wij zijn een integraal kindcentrum in het centrum van Druten. RK Basisschool, kinderdagverblijf, peuteropvang en buiten-schoolse opvang hebben in het kindcentrum een volwaardige plaats. De doorgaande lijn is verankerd, waardoor de ontwikkeling van de kinderen
van 0 – 12 jaar waar mogelijk op elkaar aansluit. Op de school werken we binnen het leerstofjaarklassensysteem met ruim 600 leerlingen, verdeeld over 3 groepen per leerjaar. We gaan uit van de talenten en mogelijkheden van kinderen.
Ieder kind is uniek!

Kenmerkend voor IKC De Kubus is:

 • de school als gemeenschap;
 • een stevige zorgstructuur;
 • moderne leermethodes en -methodieken;
 • de extra aandacht voor expressievakken als beeldende vorming, dans, drama en muziek door vakleraren;
 • themagericht onderwijs in de groepen 1 – 4 en projectonderwijs in de groepen 5 – 8 (IPC);
 • het doorontwikkelen van leerpleinen;
 • de Vreedzame School;
 • het groene schoolplein;
 • de intensieve samenwerking met De Nieuwe Muziekschool;
 • een dynamisch en betrokken team.

Wij vinden het belangrijk dat jij:

 • een situationeel leider bent, die belangen en bedoe-lingen van alle betrokkenen in een grote (onderwijs)organisatie steeds weer weet te verbinden;
 • affiniteit met de kinderopvang hebt;
 • toegankelijk, betrokken, inspirerend en activerend bent, maar ook kritisch en relativerend;
 • transparant, helder en kernachtig mondeling en schriftelijk communiceert;
 • lef en humor hebt;
 • gedegen kennis hebt van het onderwijsveld en voldoende leidinggevende ervaring meebrengt, het liefst als directeur;
 • beschikt over een HBO+/WO-denkniveau.

En wij? Wij zorgen ervoor dat:

 • je jezelf welkom voelt bij IKC De Kubus;
 • je onderdeel uitmaakt van een betrokken en enthousiast team;
 • je samenwerkt met een groep inspirerende collega-directeuren en de clustermanager Kinderopvang;
 • je een passende aanstelling (1.0 WTF) ontvangt.

Solliciteer