Directeur Het Kompas in Maarssen

De functie
Het Kompas is één school met twee locaties en één team. Op Het Kompas geef je sturing aan een professioneel team dat elkaar weet te vinden. Leerkrachten zijn bijvoorbeeld gewend good practices te delen met parallelgroepen, te werken op beide locaties en samen
opbrengsten te analyseren.

Je bent nieuwsgierig en nauw betrokken bij het lesgeven en de kinderen, zodat je kunt bijsturen waar nodig én inhoudelijk gesprekspartner bent voor je team. Vanuit jouw visie op leidinggeven zorg je dat je team goed op de hoogte is van én zelf vorm geeft aan
vernieuwingen. Daarom werk je met veel plezier verder volgens de uitgangspunten van De Betere Basisschool. De doelen voor onderwijsontwikkelingen worden opgesteld en uitgewerkt door het CT (coördinatieteam) en de leerteams. Jij bewaart het overzicht, brengt
focus aan en bewaakt de voortgang en evaluatie.

Je opdracht voor de komende periode is het bestendigen, verdiepen en uitbouwen van de parels van Het Kompas. De sterke basis vertaal je in een sterk imago, een onderscheidend verhaal dat de kracht van het onderwijs op Het Kompas zichtbaar maakt voor de ouders
in Maarssen! Daarnaast mag je leidinggeven aan de geplande nieuwbouw en renovatie van de beide locaties.

Ingangsdatum: 1 augustus 2022, of zoveel eerder als mogelijk.

Informatie over de organisatie
Het Kompas is één school met twee locaties. Van de 380 leerlingen gaan dagelijks 180 leerlingen naar de locatie aan de Buitenweg en 200 leerlingen naar de locatie Bolensteinsestraat. De school heeft een rijke historie.
Het Kompas neemt kinderen mee in het ontdekken van hun talenten, vanuit de kernwaarden nieuwsgierigheid, ontwikkeling, zelfvertrouwen en waardering. De school biedt programma- en ontwikkelingsgericht onderwijs. Er wordt gewerkt met jaargroepen waarin de leerlingen
volgens methodische leergangen gezamenlijk kennis maken met een nieuw onderwerp.

Het Kompas heeft veel aandacht voor:

 • Talentontwikkeling waarbij leerlingen zelf ontdekken waar de voorkeuren voor hun leerstrategieën liggen en hoe zij deze in kunnen zetten.
 • Het gebruik van de nieuwste methodes om de voortgang van leerlingen goed te volgen en leerlingen te betrekken bij hun eigen doelen (met o.a. een rapportfolio).
 • Samen werken en leren, leren van elkaar, door inzet van diverse werkvormen zoals coöperatieve werkvormen en mindmapping.

Het Kompas is een VierKeerWijzerschool, een thematische aanpak die uitgaat van meervoudige intelligentie. Kinderen leren op verschillende manieren. De aanpak past bij de visie van
Het Kompas en sluit goed aan op het dagelijkse onderwijsaanbod.

Het Kompas is één van de dertien scholen (zestien locaties) van Vechtstreek + Venen, een stichting voor basisonderwijs met een protestants-christelijke grondslag in de gemeentes Stichtse Vecht, De Ronde Venen en De Bilt. De diversiteit onder de scholen is groot:
iedere school binnen de stichting heeft een eigen signatuur en maakt daarbij behorende keuzes.

Vechtstreek + Venen is een ambitieuze stichting: “we willen een goede werkgever zijn in een warme, inspirerende leeromgeving. Er is veel bereidheid van elkaar te leren, in een stabiele, veilige werkomgeving met volop ontwikkelmogelijkheden. We zien het als
onze kerntaak innovatief, toekomstgericht onderwijs van hoge kwaliteit te bieden, waarbij onze scholen de verbindende factor vormen met de omgeving van het kind. Vechtstreek + Venen is vertrouwen, verbinding en vakmanschap.”.

Bekijk de websites van Het Kompas, Stichting
Vechtstreek + Venen en het introductiefilmpje
Wie zijn wij? voor meer informatie.
 

Wat vragen wij?

Competenties en vaardigheden

 • Professioneel leiderschap: Volgens de Betere Basisschool ondersteun je het team op een waarderende en inspirerende manier in hun professionele ontwikkeling, je geeft vertrouwen en ruimte binnen de vastgestelde kaders en vraagt verantwoording.
 • Doel- en resultaatgericht: Vanuit de visie van Het Kompas houd je focus, stel je prioriteiten en bewaak je de voortgang. Je maakt successen zichtbaar. Je helpt het team ambitieuze en realistische doelen te formuleren om goed onderwijs te blijven bieden.
 • Communicatief vaardig: Je bent zichtbaar en geeft Het Kompas een duidelijk profiel. Je communicatiestijl is open en transparant, empathisch én duidelijk.
 • Ondernemend: Je zoekt actief de samenwerking met ouders en andere partners in de wijk en begeleidt de renovatie en nieuwbouw projecten.
 • Toegankelijk: Je hebt een open houding en bent toegankelijk en zichtbaar voor zowel kinderen, ouders als teamleden.
 • Persoonskenmerken: Je bent vlot, enthousiast, betrokken, betrouwbaar, ondernemend flexibel en consequent.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een afgeronde schoolleidersopleiding.
 • Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring binnen het (primair) onderwijs en je visie op onderwijs sluit aan bij ontwikkelingen op Het Kompas.
 • Je onderschrijft de strategische koers van Vechtstreek + Venen en levert een actieve bijdrage in het directieberaad.
 • Je kunt je identificeren met de christelijke identiteit van Het Kompas en Vechtstreek + Venen.

Vechtstreek + Venen biedt:

 • Een functie voor een directeur op een school met twee locaties die samen één krachtige school vormen die sterk is geworteld in de buurt.
 • Een professioneel team, dat zich verantwoordelijk voelt voor goed onderwijs voor alle leerlingen, en zich met jouw feedback graag blijft ontwikkelen.
 • Een betrokken bestuur en staf, die vanuit het gesprek over de nieuwe strategische agenda zijn gericht op verbinding.
 • Afhankelijk van ervaring en inschaling is een arbeidstoelage bespreekbaar.

Schaal: €3537 – €5651 | D12 cao PO

Solliciteer