Directeur Eerste Openluchtschool in Amsterdam

Directeur Eerste Openluchtschool (0,8 – 1,0 fte)
ambitieus | koersvast | verbindend

Werk jij graag vanuit een onderwijskundige visie aan ambities, in een school met een positief leef- en leerklimaat en een gemoedelijke sfeer? In een monumentaal pand met groeimogelijkheden? Waar niet alleen goede (leer)resultaten maar ook persoonlijke aandacht
en brede ontwikkeling belangrijk zijn? Waar leerlingen in het internationaal georiënteerde Amsterdam Zuid opgroeien tot wereldburgers? De Eerste Openluchtschool biedt je deze kans. Vanaf het schooljaar 2022-2023 zoeken wij een inspirerende en koersvaste directeur,
die er zin in heeft om op een verbindende wijze met ons aan de slag te gaan! 
 
Je profiel
We zoeken een innovatieve ‘onderwijskundige ondernemer’ die:

 • denkt in kansen en mogelijkheden, in staat is om dat wat goed is te behouden en te borgen en zaken die beter kunnen op een hoger plan te brengen, dit proces te begeleiden en te faciliteren;
 • op inspirerende wijze en met kennis van (de wetenschappelijke grondslag achter) goed onderwijs de onderwijsinhoudelijke dialoog weet te stimuleren;
 • samen met het team de extra zorg en uitdagingen voor de leerlingen weet te organiseren waarbij specialismen van teamleden optimaal worden benut.

Je kijkt daarbij systemisch, ziet de zaken in samenhang en stuurt zowel op inhoud als op het proces vanuit een goed besef voor rollen en verhoudingen. Je hebt een hart voor het onderwijs en stuurt op veiligheid en vertrouwen. Je voelt je verantwoordelijk voor
het geheel, in het bijzonder voor het welzijn van je medewerkers. Je bent mondig en verbaal sterk. Je kunt goed omgaan met een complex stakeholdersveld. Liefst heb je “krijt aan je handen” of je hebt het ruimschoots gecompenseerd door je leidinggevende ervaring
in het onderwijs. Of het nu gaat over huisvesting, digitalisering, internationalisering van de leerlingenpopulatie of over het borgen van de didactische vaardigheden van je teamleden; je voelt je op al deze domeinen als een vis in het water. 

Kortom, je vervult je functie op het snijvlak van onderwijskundige en bedrijfsmatige taken en je maakt het verschil, in een omgeving waar jij integrale eindverantwoordelijkheid draagt. Op termijn bestaat de mogelijkheid om door te groeien naar de rol van directeur-bestuurder.

Wat vragen wij?

 • Je visie op onderwijs sluit aan bij de onderwijsvisie van De Eerste Openluchtschool.
 • Je hebt ervaring met het aansturen van onderwijskundige verbeter-/verandertrajecten.
 • Je hebt ervaring met het borgen van onderwijskundige keuzes, het implementeren van de principes van de professionele cultuur en de lerende organisatie.
 • Je bent bij voorkeur in het bezit van een Master: SEN, MEd of vergelijkbare opleiding.
 • Het is een pre als je voeling hebt met het thema duurzaamheid en mindfulness. 

Competenties en vaardigheden

 • Professioneel leiderschap: je staat voor je team en je inspireert. Je verbindt je eigen ambities aan de onderwijskundige doelen van de school. Je bent een onafhankelijk kritische denker en handelt hierbij vanuit kennis, integriteit, transparantie én discretie.
  Je hanteert hierbij een coachende leiderschapsstijl en geeft actief feedback.
 • Samenwerking- en ontwikkelingsgericht: je sluit goed aan bij de huidige cultuur en hebt gevoel voor traditie en gemeenschapszin. Je bent zichtbaar, je houdt de lijntjes kort, je neemt “de mens waar” en je werkt vanuit vertrouwen. Je gaat uit van de kracht
  en de ontwikkeling van de professional. Je bevordert onderlinge uitwisseling (ook met het team van De Tweede Openluchtschool) en je werkt vanuit de kracht van verschillen.
 • Resultaatgerichtheid: je werkt plan- en doelmatig en spreekt anderen aan op gezamenlijke (resultaat)afspraken: “hard op de inhoud, zacht op de relatie”.
 • Analytisch en oplossingsgericht: je signaleert patronen en (mogelijke) problemen in de voortgang van processen, analyseert vanuit diverse conceptuele modellen en handelt dusdanig dat de interventies leiden tot duurzame oplossingen.
 • Daadkrachtig en besluitvaardig: je bent koersvast en spreekt anderen aan met behoud van relatie. Je bent in staat om in een krachtenveld van diverse belangen draagvlak te creëren en besluiten te nemen volgens een transparant en helder besluitvormingsproces.
 • Stressbestendig: je bewaart de rust, neemt als het nodig is op gezonde wijze afstand en reageert adequaat op urgente situaties.

Wat bieden wij?

 • Een relatief jong, ambitieus en gedreven team.
 • Enthousiaste, trotse leerlingen en betrokken ouders.
 • Een actief bestuur ‘op afstand’ en een financieel gezonde organisatie.
 • Een (0,8-1,0 fte) aanstelling in een regulier dienstverband in schaal D12 cao PO.
 • Ruimte voor duurzame inzetbaarheid.
 • Een gerenoveerd monumentaal en karakteristiek schoolgebouw, ontworpen door Jan Duiker.
 • Een kleine buurtschool in een rustige woonwijk.

Solliciteer