Directeur Dr. Rijk Kramerschool in Amsterdam

Werk je graag op een innovatieve, laagdrempelige school met een hechte gemeenschap? Ben je op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het onderwijs? Is duurzaamheid voor jou een belangrijk thema? De Dr. Rijk Kramerschool in Amsterdam zoekt vanwege het
met pensioen gaan van de huidige directeur een vrolijke en betrokken

Directeur

die zich samen met het team wil inzetten voor vernieuwend onderwijs op een duurzame school.

Directieteam Dr. Rijk Kramerschool
De Dr. Rijk Kramerschool bestaat uit twee goed functionerende locaties in Amsterdam-West. Samen met de huidige directeur van de Dr. Rijk Kramerschool ga je het directieteam vormen. Jullie worden beiden in formele zin ‘lid van de directie’ en gezamenlijk verantwoordelijk
voor de locaties, met de huidige directeur als voorzitter van het directieteam. Jullie maken samen afspraken over de verdere werkverdeling in dit nieuwe directieteam. Met oog op het pensioen van de huidige directeur ben jij ook beoogd voorzitter.

De Dr. Rijk Kramerschool zoekt een directeur die:

  •  kennis van en ervaring met het onderwijs heeft en in kan spelen op de actualiteit;
  •  een duidelijke visie op onderwijs heeft en open staat voor vernieuwende onderwijsconcepten/ideeë;
  •  op een evenwichtige manier betrokken en zichtbaar is op beide locaties;
  •  naast en achter het team staat en de belangen van de school vertegenwoordigt;
  •  duidelijke kaders stelt;
  •  daadkrachtig is in het nemen van beslissingen en transparant over het besluitvormingsproces;
  •  open, helder en proactief is in communicatie, ook richting de ouders;
  •  empathisch en vrolijk is en met humor zaken weet te relativeren.

De school
De Dr. Rijk Kramerschool is een eigentijdse oecumenische basisschool bestaande uit twee locaties aan de Nassaukade en de Van Oldenbarneveldtstraat in Amsterdam. De school geeft onderwijs aan leerlingen vanuit haar visie op ontwikkelingsgericht werken. In de
bovenbouw werken we meer programmagericht met zoveel mogelijk aspecten van adaptief onderwijs, waarbij we rekening houden met de verschillen tussen leerlingen. De focus ligt met name op het bevorderen van het zelfvertrouwen en het ervaren van eigen competentie
van kinderen. Het doel van de Dr. Rijk Kramerschool is dat alle leerlingen, aansluitend op hun mogelijkheden, optimale leerresultaten behalen. Samenwerking met elkaar en de ouders wordt als essentieel gezien. Deze draagt bij aan het saamhorigheidsgevoel dat
kenmerkend is voor de schoolgemeenschap: de school wordt ervaren als een school waar je je thuis voelt en jezelf kunt zijn. Dankzij de wederzijdse samenwerking met ouders kunnen naast kwalitatief goed onderwijs veel extra’s geboden worden in de vorm van projecten
en andere schoolevenementen. De school hecht veel waarde aan (buitenschoolse) kunst- en culturele activiteiten en schoolreizen.
Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk thema voor de Dr. Rijk Kramerschool, dat enthousiast omarmd wordt door de leerlingen. De school heeft in augustus 2018 een Groene Vlag gekregen en is daarmee de tweede Amsterdamse basisschool die dit internationale keurmerk
voor duurzame scholen kreeg. Dit is terug te zien aan de ‘groene schoolpleinen’ waar leerlingen met veel enthousiasme gebruik van maken, de gescheiden afvalinzameling, de ruilkast, de zonnepanelen op het dak en het meenemen van drinkbekers naar school.

AMOS
De Dr. Rijk Kramerschool is onderdeel van AMOS (Amsterdamse Oecumenische Scholengroep). AMOS heeft de ambitie om onze 7.400 leerlingen het best mogelijke onderwijs te bieden dat toegesneden is op de behoefte van elk individueel kind. Met ruim 765 collega’s
op 28 scholen (32 locaties) in de stad Amsterdam wordt elke dag weer gewerkt aan het handen en voeten geven aan deze ambitie. Ons stafbureau ondersteunt daarbij.
AMOS gelooft dat elk kind unieke talenten heeft, in het besef dat niet elk kind altijd gelijke kansen heeft om die talenten te ontdekken en te ontplooien. De missie is om die gelijke kansen wel te bieden. Niet alleen als fraai ogend motto, maar door een keiharde
inzet in de praktijk van alledag. Naast talentontwikkeling is ook gemeenschapsvorming een belangrijke pijler van AMOS. Leerlingen en leerkrachten werken actief mee aan de gemeenschap van alle dag. Zo leren ze bruggen te slaan tussen verschillende culturen
en godsdiensten en zorg te dragen voor hun eigen leef -en werkomgeving. Ook al delen AMOS-scholen dezelfde waarden, zij hebben ieder een eigen profiel. Bovenal bestaat AMOS uit doeners: nieuwsgierig, betrokken, gedreven en doelgericht.

Praktische informatie en procedure
Als deze vacature je aanspreekt en je je in dit profiel herkent, horen wij graag van je. We gaan ervan uit dat je als kandidaat over de competenties beschikt die voor deze functie met dit profiel passend zijn.
Het betreft een functie van 1,0 fte in schaal D12 conform de cao voor het primair onderwijs.

Data om rekening mee te houden
Het voorselectiegesprek vindt plaats op vrijdag 4 december.
De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op woensdag 9 december.
De tweede selectieronde op is gepland op maandag 14 december.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Je brief en cv kun je via vbent.org versturen, ter attentie van Carmen Piscopo, onder vermelding van vacaturenummer 2020393.
Voor meer informatie kun je terecht op onze website vbent.org of je kunt telefonisch contact opnemen met Carmen Piscopo, adviseur B&T, via 06-39 83 33 53 of 088-20 51 600.

We zien jouw reactie graag uiterlijk 29 november 2020 tegemoet.

Solliciteer