Directeur de Toermalijn in Rotterdam

**De Toermalijn**

**Inspirerende en daadkrachtige directeur … durf jij ons aan?**

Ons enthousiaste team werkt er hard aan om van obs de Toermalijn de beste leeromgeving en de fijnste werkplek van Rotterdam-Zuid te maken. Alle ingrediënten om deze ambitie waar te maken zijn aanwezig, ben jij de inspirerende en daadkrachtige directeur die onze krachten bundelt? Dan zoeken we jou om invulling, vorm en sturing te geven aan de visie van onze school die we hebben vastgelegd in het schoolplan. Onze speerpunten voor de komende jaren zijn:

– Vervolg teamtraining de Kunst van het Lesgeven, coöperatief werken en de Kanjertraining
– Het invoeren en borgen van de nieuwe rekenmethode in het nieuwe schooljaar
– Voortzetten van de pilot Onze aanpak
– De ouderbetrokkenheid vergroten
– Onze positie in de wijk verstevigen

Wil je een verdere indruk van onze leuke school krijgen? Kijk dan op https://obs-detoermalijn.nl en op Instagram obs_de_toermalijn_hijkerveld en o.b.s.de_toermalijn_schere

Ben jij onze nieuwe directeur? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Solliciteer dan! Wil je meer weten over de procedure of functie, dan kun je je vragen stellen aan Gea Goudswaard ( intern begeleider) op telefoon nummer: 010-4803603 of e-mail: ggoudswaard@obs-detoermalijn.nl
Of aan Bart Kestens ( bovenschools Directeur) op telefoon nummer: 06-29030621 of e-mail: bart.kestens@stichtingboor.nl

Reageren voor 24/05/2021

– Een klimaat scheppen, waarin leerlingen en leerkrachten zich gezien, gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen
– Verantwoordelijkheid delen met MT/IB
– Verbinden en begrenzen
– Rust en stabiliteit brengen
– Besluitvaardig zijn

Solliciteer