Directeur de Kameleon in Rotterdam

### **_Wij zoeken een coachende leider die grootstedelijke uitdagingen niet uit de weg gaat!_**

**Over BOOR**

De Kameleon is een school van BOOR, het schoolbestuur voor openbaar onderwijs in Rotterdam. Met ruim 3.800 medewerkers en zon 75 scholen dragen wij zorg voor het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. En dat betekent dat je er niet alleen voor staat. Binnen ons grote schoolbestuur zijn er vele medewerkers actief om jou te ondersteunen in je werk. Experts op het gebied van huisvesting, financiën, onderwijskwaliteit en HR staan voor je klaar. Zo kun jij je focussen op de kern van je werk: de talenten van je leerlingen ontwikkelen, samen met het team. De basisscholen van BOOR zijn verdeeld in vier scholengroepen, die elk worden aangestuurd door een bovenschools directeur.

**De Kameleon**

De Kameleon is een openbare, sportieve basisschool met twee locaties gelegen in de wijk Carnisse in Rotterdam Zuid. Met 4 schakelklassen eerste opvang aan nieuwkomers, 2 peutergroepen en 17 reguliere groepen biedt de school jaarlijks onderwijs aan 480 leerlingen van 52 nationaliteiten. ++_De diversiteit wordt door het team als een rijkdom beschouwd en de complexiteit als een uitdaging._++

Vanaf augustus 2023 verwacht de Kameleon de oplevering van een prachtig nieuw schoolgebouw.

**De nieuwe directeur wordt gesteund door een topteam van 56 teamleden, 3 ervaren intern begeleiders, specialisten en een kundig en betrokken managementteam.**

**Wij zijn op zoek naar een directeur die:**

Vooruit kijkt, openstaat voor de omgeving en verbindt met als doel het maximale uit het team en de kinderen te halen. De directeur toont lef en initiatief in het realiseren van de ambities van de school.

– _Gericht is op verbinding_ ? samen met het team, de leerlingen en de ouders inhoud geven aan de schoolontwikkeling die ingezet is, duidelijke kaders kan uitzetten en daarbinnen het team ruimte en vertrouwen geeft in de uitvoering. Hij/zij zet mensen in hun kracht
– _Toegankelijk en zichtbaar is_? Kan de houding, motivatie en gevoelens (het welzijn) van anderen onderkennen en staat hiervoor open.
– Begrijpt de eigen invloed op anderen en houdt hier rekening mee
– _Een onderwijskundig leider is_ en affiniteit heeft met de diverse populatie van de wijk (nieuwkomers)
– _Zich bewust is van de grootstedelijke uitdagingen van de wijk_ ? En die actief kan samenwerken met de partijen die invloed hierop hebben
– _Die de verbinding opzoekt_ met andere scholen en de Stichting om de kwaliteit van het onderwijs op een hoger plan te brengen en jouw bijdrage te leveren aan maximale talent ontplooiing voor iedereen.

Ben jij onze nieuwe directeur? Enthousiast of nieuwsgierig geworden? Solliciteer dan! Wil je meer weten over de procedure of functie, dan kun je je vragen stellen aan Menno Rijken (Recruiter BOOR ) e-mail: menno.rijken@stichtingboor.nl of aan Danielle Corral (MT-Lid) 06-23068538.

De 1e gesprekken zullen plaatsvinden in week 21.

We streven ernaar om voor de zomervakantie te kunnen starten met een nieuwe directeur (eventueel voor enkele dagen in de week).

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

_Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld._

– Een _coachende leiderschapsstijl_ heeft en werkt vanuit onze kernwaarden: verbondenheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid
– _Ons pedagogisch klimaat omarmt_ en groot belang hecht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen

Solliciteer