Directeur De Henricus

De Henricus is een school in Amsterdam Nieuw West. De school heeft ruim 220 leerlingen en een team met 21 gedreven en enthousiaste collega’s. Wegens het vertrek van de huidige directeur zoekt Stichting KBA Nw West, per 1 juli 2019, een directeur die:

 • een duidelijke visie op leiderschap heeft en hierdoor sturing geeft aan het team;
 • georganiseerd en gestructureerd te werk gaat;
 • vanuit de huidige basis werkt aan de verdere ontwikkeling van het unit onderwijs;
 • werkt aan de professionele doorontwikkeling van verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden.

 
Wat vinden wij belangrijk?

 1. Op naar de toekomst
  De nieuwe directeur start vanuit de basis die er is en werkt samen met het team om het onderwijs verder te ontwikkelen. In het afgelopen jaar is er een voorzichtige lijn uitgezet gericht op verbetering van de organisatie en professionaliteit. Als nieuwe directeur
  weet je deze basis te continueren en verder uit te bouwen. Daarnaast kun je volmondig ‘ja!’ tegen de school zeggen en heb je de intentie om voor langere tijd bij de school te blijven. Je bent hierin vastberaden, gemotiveerd en neemt het team mee.
 2. Professionele groei
  Er zit ruimte voor ontwikkeling in de school. Ook kunnen er slagen gemaakt worden in het versterken van een professionele cultuur, waarbij bijvoorbeeld feedback geven en elkaar aanspreken wordt gezien als een vanzelfsprekendheid. Als directeur maak je verbinding
  en weet je heldere kaders neer te zetten, waardoor er een duidelijke richting is voor het team.
 3. Samen leren en reflecteren
  De nieuwe directeur heeft aandacht voor het team. Zonder afbreuk te doen aan de relatie, ben je to-the-point en durf je je uit spreken. Je ziet niet alleen de persoon, maar juist ook de professional in de persoon. Dat betekent dat je in contact bent, interesse
  hebt en weet hoe het in de klas gaat. Je ziet leerkrachten aan het werk en gaat het ontwikkelingsgerichte gesprek aan. Je stimuleert het reflectief vermogen in het team. Hiermee lever je een actieve bijdrage aan het samen leren en onze professionalisering.

 
De Henricus
De Henricus is gevestigd in Amsterdam Nieuw West en is open school die een afspiegeling wil zijn van de wijk. Kinderen van iedere etniciteit, cultuur, geloofsovertuiging en milieu zijn welkom. De diversiteit in de wijk is groot en dit is ook terug te zien op
school. De school staat in een groene, ruim opgezette wijk en telt zo’n 220 leerlingen.
 
Het schoolgebouw is in de jaren 50 gebouwd. In 2017 is het gebouw echter zeer succesvol gerenoveerd. De school zit nu in een modern, transparant gebouw dat past bij het geven van unitonderwijs. Het uitgebreide team bestaat uit leerkrachten, interne begeleiders, onderwijsassistenten,
een vakleerkracht handvaardigheid, een vakleerkracht gymnastiek, een administratief medewerker en een conciërge. Tot slot hebben wij in de school een logopediste en een fysiotherapeut.
 
Het gebouw is verdeeld in lokalen en units. Ook is er een grote gymzaal, speelzaal, bibliotheek, mediatheek, schoolkeuken, personeelsruimte en een toets ruimte. De Henricus heeft een speelplein voor de kleuters en een speelplein voor groep 3 t/m 8. Ook beschikt
het gebouw over een naschoolse opvang, VVE en een voorschool.
 
Het onderwijs
De Henricus biedt uitdagend, inspirerend en eigentijds onderwijs. Het schoolgebouw is dusdanig ingericht dat er geen sprake is van lokalen, maar van Units. In totaal zijn dit er 5. Elke Unit bestaat in principe uit twee leerjaren bij elkaar. In elke Unit werken
twee leerkrachten en één onderwijsassistente.
Werken in units biedt mogelijkheden en nieuwe kansen voor alle kinderen. Leren wordt op deze manier uitdagend en interessant voor de kinderen. Er is verschil tussen de kinderen als het gaat om leren. Het ene kind leert sneller of langzamer dan het ander. De
leerlingen krijgen op deze wijze passend onderwijs aangeboden. Binnen elke Unit zijn alle leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen binnen de Unit. Iedere groep kinderen heeft één vaste leerkracht. De verdere uitvoering
van het unit onderwijs zal dan ook voor de nieuwe directeur een van de opdrachten zijn.
 
Alle leerkrachten van De Henricus zijn getraind in het positief opvoeden door middel van de Tripple P methode en Taakspel. Daarnaast werken de scholen van Stichting KBA Nw West samen met de Amsterdamse Day a Week School.
Day a Week School Amsterdam biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en denkwijzen en die behoefte hebben aan nog meer uitdaging dan de basisschool hen kan bieden.
 
Wie zijn wij?
De Henricus maakt onderdeel uit van Stichting KBA Nw West, die op haar 7 basisscholen in Amsterdam Nieuw West, West, Zuid en Oost onderwijs verzorgt. Er is gekozen voor een bestuursstructuur met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. Het bestuur
en de scholen worden ondersteund door een stafbureau met deskundigheid op het gebied van HR, financiën, huisvesting, facilitaire zaken en ICT.
 
Vertrouwen, verantwoordelijkheid en betrokkenheid zijn essentieel en daarom ook de kernwaarden van de stichting.
De visie van de stichting luidt: Wij zijn een Amsterdamse leer- en leefgemeenschap waarin de
ontwikkeling van onze Amsterdamse kinderen centraal staat.
Een gemeenschap waarin iedereen zich gehoord en gezien voelt: de kinderen, de ouders én de medewerkers.
Iedere school heeft ruimte om zich vanuit eigenheid, zingeving en creativiteit te verbinden met de buurt en zo invulling te geven aan
uitstekend onderwijs.
 
Praktische informatie en de procedure
Als deze vacature je aanspreekt dan horen wij graag van je! We gaan ervan uit dat je als kandidaat beschikt over bij de functie passende kwaliteiten, een schoolleidersdiploma, onderwijsbevoegdheid en ervaring.
 
Het betreft een functie per 1 juli 2019. De functie is gewaardeerd in schaal DA of DB conform de cao voor het primair onderwijs. In deze procedure zal gelijktijdig intern en extern worden geworven.
 
Jouw brief en curriculum vitae kun je versturen ter attentie van mevrouw Jorinde Crone – HR Adviseur Stichting KBA Nw West. We zien je reactie graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 17 februari 2019 tegemoet. Sollicitatiegesprekken worden mogelijk al vóór
de sluitingsdatum ingepland.

Solliciteer