Directeur De Gooische School in Laren in Laren

Onze missie en visie
Wij willen onze leerlingen optimaal voorbereiden op hun maatschappelijke rol nu en in de toekomst. Op de Gooische School kunnen leerlingen WORDEN WIE ZE ZIJN! Wij bieden onze leerlingen een veilige en plezierige leer- en leefomgeving, die aansluit bij hun belevingswereld.
We bieden vanzelfsprekend basisonderwijs van topkwaliteit en zetten daarnaast in op optimale ontplooiing van de talenten en vaardigheden van de leerlingen.
 
Onze kernwaarden, Verbinden, Vindingrijkheid en Vrolijk.
We staan elkaar bij in goede en slechte tijden, inspireren en relativeren en zetten humor in om elkaar te motiveren. We creëren uitdagend en sprankelend, toekomstbestendig onderwijs met bijpassende leermiddelen. We stimuleren probleemoplossend en creatief denken.
We maken gebruik van de laatste innovaties in de wereld om ons heen. We werken ieder vanuit onze eigen rol samen en bouwen aan een professionele leergemeenschap. We ontwikkelen het burgerschap van leerlingen door de school actief te verbinden met de wereld
om ons heen.

De opdracht
De school heeft de afgelopen tijd gefunctioneerd onder leiding van een interim-directeur. Deze heeft de school en het team begeleid om vanuit een turbulent jaar weer vastheid en rust te vinden. Er is gewerkt aan teambuilding, focus in schoolontwikkeling en
het herijken van de eigen visie. Het team heeft voldoende talent om in zijn professionaliteit verder te ontwikkelen. Van de nieuwe directeur wordt verwacht dat deze de ingezette ontwikkeling continueert, verder bouwt aan het realiseren van onze missie en ambities
en de school en het team met elan en positieve energie weet te leiden. Ouders zijn kritisch betrokken en verwachten uitnodiging tot participatie en een duidelijke en transparante communicatie.   
 
De specifieke opdracht voor de directeur van De Gooische School bestaat uit de volgende aspecten:

 • Verder bouwen aan een professionele teamcultuur en borgen van een open en veilig teamklimaat.
 • Met het team verder vormgeven aan de visie en focus houden op de gekozen kernontwikkelingen binnen de school. 
 • Doorgroeien naar een school die boven het maaiveld uitkomt. Een school die herkenbaar, modern en bovengemiddeld onderwijs verzorgt.
 • Goede, duidelijke en open communicatie met ouders behouden.
 • Goede verstandhouding met de buurt.

 
 

Om de opdracht mede vorm te geven zoeken we een directeur die: 

 • Ervaring heeft in het primair onderwijs en de opleiding tot schoolleider heeft afgerond of binnenkort afrondt.
 • Kan inspireren vanuit onze visie en ambitie. 
 • Een verbinder en teamspeler is die de kracht van het team benut en de gezamenlijke vastgestelde koers bewaakt. 
 • Een daadkrachtig, besluitvaardig persoon die stevig in de schoenen staat.
 • Aantoonbare ervaring heeft met verandertrajecten binnen teams vanuit een managementrol.
 • Een goede organisator is die structuur en overzicht aanbrengt en gericht is op het afmaken en borgen van ingezette ontwikkelingen. 
 • Sterke communicatieve en sociale vaardigheden heeft; In staat is om met ouders, medewerkers, leerlingen en bestuur een goede werkrelatie op te bouwen. 
 • Een goede en veilige werksfeer weet te realiseren waarin er ook plek is voor humor en gezelligheid.
 • Gericht is op ontwikkeling van het onderwijs en de medewerkers. Die de kwaliteiten van de medewerkers weet te versterken en te benutten. Een coachende leiderschapsstijl heeft.
 • Een goed inlevingsvermogen heeft en iedereen gelijkwaardig en met respect behandelt. 

Competenties 
 
Strategische visie 
Heeft een langetermijnvisie, heeft een breed perspectief, houdt uiteenlopende mogelijkheden in gedachten bij het ontwikkelen van een toekomstbeeld voor de organisatie. 
 
Opbouwen en onderhouden van relaties 
Is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, stelt anderen op hun gemak, bevordert de harmonie en consensus door diplomatiek optreden bij onenigheid en potentiële conflicten. 
 
Sturen 
Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt. 
 
Empoweren 
Delegeert verantwoordelijkheden naar de juiste medewerkers, geeft anderen de vrijheid om initiatieven te tonen, geeft mogelijkheden en bevoegdheden om taken effectief uit te kunnen voeren. 
 
Ontwikkelen van anderen 
Is actief bezig met het verbeteren van vaardigheden en talenten van anderen door het geven van constructieve feedback, coaching, opleidingsmogelijkheden en opdrachten die een beroep doen op hun capaciteiten en hun ontwikkeling. 
 
Plannen en organiseren 
Stelt duidelijke prioriteiten; maakt een planning van activiteiten om tijd en middelen optimaal te kunnen benutten, houdt toezicht op het halen van doelstellingen. 
 

Informatie
 
Voor meer informatie verwijzen we naar de volgende websites:
https://vdgs.nl/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/laren/5077/de-gooische-school/resultaten/
https://allecijfers.nl/basisschool/de-gooische-school-laren/
 

Solliciteer