Directeur Copernicus SG

Heb jij een duidelijke visie op onderwijs? Ben je bekend met het voortgezet onderwijs en weet je wat het werk van een docent betekent? Ben je daarnaast een verbinder, zichtbaar en benaderbaar, zowel voor collega’s als voor onze leerlingen en hun
ouders? Lees dan verder!

Zoals bij de geleerde Copernicus alles draaide om de beweging van de zon en de aarde, draait op Copernicus SG alles om de leerling. In een inspirerende, veilige omgeving stimuleren we leerlingen hun grenzen te verleggen en nieuwe ervaringen op te doen. Op onze
openbare school is iedereen welkom en mag je zijn wie je bent. We leren van elkaars verschillen en met name nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen en standvastigheid worden gestimuleerd. De Copernicus is een school met sterke waarden. Het is belangrijk dat
je ziet wat iemand nodig heeft, zowel een leerling als een collega, en ook wat ouders en collega’s kunnen doen om dat te bewerkstelligen. Onze focus ligt altijd op het leerproces van het kind, op maatwerk, op tot ontwikkeling komen. De Copernicus is gelegen
in West-Friesland en dat voel en merk je: we zijn nuchter, opbouwend kritisch, gestructureerd en duidelijk over regels. 

Wie zoeken wij? 
Onze nieuwe ervaren directeur is onbevooroordeeld, heeft een open houding en weet adequaat te delegeren en transparante beslissingen te nemen. Je voelt je op je plek in een school met de pijlers sport, cultuur en internationalisering. Je bent positief ingesteld.
Je houdt ervan dat het goed georganiseerd is in de school en geeft ruimte aan initiatieven vanuit alle geledingen. Je houdt overzicht en bent stressbestendig.

De Copernicus Scholengemeenschap voor mavo (vmbo-t), vwo en havo heeft ruim 1300 leerlingen en er werken ruim 140 medewerkers. Je geeft leiding aan de adjunct-directeur, het hoofd organisatie en beheer en de vijf afdelingsleiders. Je ziet waar de kwaliteiten
van jouw teamleden liggen en stuurt op gezamenlijkheid en resultaat. Dit doe je onder andere door ruimte en vertrouwen te geven en door samen te kijken naar ontwikkelmogelijkheden.

De onderwijskundige taak ligt bij de afdelingsleiders. We verwachten van jou een analyserende en reflecterende blik, waarin je samen optrekt. Je laat de verandering daar waar die moet zijn, maar houdt de koers, voortgang en gezamenlijkheid scherp in het oog.
Je stelt vragen en bent in staat om mensen en afdelingen bij elkaar te brengen.

Jouw rol binnen het Atlas College
Als directeur van de Copernicus leg je verantwoording af aan de voorzitter van het college van bestuur. Je participeert in het overleg van de kerndirectie van het Atlas College, bestaande uit de directeuren van de vijf Atlasscholen, de directeur van het Atlas
Service Centrum en de voorzitter van het college van bestuur. Je maakt deel uit van de organisatie die de implementatie van de ambities en doelstellingen van het Atlas College realiseert en je participeert bij de totstandkoming van een nieuw schoolplan en
beleid.

Kijk voor een volledige omschrijving van onze vacature op: https://www.atlascollege.nl/Vacatures/Vacature-overzicht/Vacature_locatiedirecteur_Copernicus_SG

 

 

  • Je beschikt over academisch werk- en denkniveau;
  • Je hebt vanuit je werkervaring visie op het voortgezet onderwijs en zicht op de leefwereld van jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar;
  • Je hebt leidinggevende ervaring in een soortgelijke complexe organisatie;
  • Je hebt kennis van en ervaring met bedrijfsvoering, met name op het gebied van personeelszaken, communicatie & pr, begroting, formatie en onderwijsondersteunende processen.  

De startdatum van deze vacature is uiterlijk per 1 augustus 2020. Je krijgt een aanstelling voor de duur van een jaar, met de intentie op een vast dienstverband. Je wordt benoemd in de functie van Directeur. De functie is ingeschaald in schaal 14 van de
cao vo, met een salaris van maximaal €6.604 bruto per maand. Uiteraard kennen wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals je gewend bent in het onderwijs.

Solliciteer