Directeur Chr. IKC De Regenboog, locatie Volkerak

De Regenboog heeft een duo directeurschap, waarbij beide directeuren, met elk een benoeming voor 0.5 fte, gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de locaties aan de Noordendijk en Volkerak. Elke directeur geeft leiding aan een locatie. Wegens het vertrek van een van beide directeuren is de vacature directeur voor de locatie Volkerak beschikbaar.

Solliciteer