Directeur Brede School de Springplank

Directeur Brede School de Springplank 
Stichting KBA Nw West

Brede school de Springplank is een kleurrijke en gemengde buurtschool met een sportief profiel in Amsterdam West.
De school heeft 225 leerlingen en 25 gedreven en enthousiaste collega’s.
Wegens het vertrek van de huidige directeur zoekt Stichting KBA Nw West, met ingang van zo spoedig mogelijk, een directeur die:

  • onderwijskwaliteit en -ontwikkeling stimuleert;
  • met ons het verbetertraject op constructieve wijze kan voortzetten;
  • georganiseerd en gestructureerd te werk gaat;
  • een duidelijke visie op leiderschap heeft.

Wat vinden wij belangrijk?
Onderwijskundig leider
Door het huidige verbetertraject en de wens om in de toekomst bijzonder goed onderwijs te bieden, zoeken wij een echte onderwijskundige leider. Je hebt kennis van onderwijs, ervaring met het stimuleren en begeleiden van ontwikkelingen in de klas en in de school.

Samen leren en reflecteren
Onze nieuwe directeur heeft aandacht voor het team. Hierin zie je niet alleen de persoon, maar juist ook de professional in de persoon. Dat betekent dat je in contact bent, interesse hebt en weet hoe het in de klas gaat.
 
Vastberaden en gemotiveerd
Wij zoeken een directeur die volmondig ‘ja!’ kan zeggen tegen onze school! Je erkent de opdracht die we te doen hebben en weet wat dat van jou en ons als teamleden vraagt. Je bent hierin vastberaden, gemotiveerd en neemt het team mee. 
 
Stevig in je schoenen staan en met beide benen op de grond
Onze school is kleurrijk en staat in een dynamische omgeving. Als directeur beschik je over een probleemoplossend vermogen en ben je stressbestendig. Je staat open voor de omgeving van onze leerlingen en de context waarin zij opgroeien.

Wie zijn wij?
Brede School de Springplank maakt deel uit van Stichting KBA Nw West, die op haar 7 basisscholen in Amsterdam Nieuw West, West, Zuid en Oost kwalitatief passend onderwijs verzorgt. Er is gekozen voor een bestuursstructuur met een directeur-bestuurder en een
raad van toezicht. Bestuur, raad van toezicht en de scholen worden ondersteund door een stafbureau met deskundigheid op het gebied van personeel en organisatie, financiën, huisvesting, facilitaire zaken en ICT.
 
Kwaliteit, betrokkenheid en ambities zijn onze kernwaarden: medewerkers streven ernaar het maximale uit de leerling te halen, teamleden zijn betrokken bij de leefomgeving en thuissituatie van leerlingen en beschouwen de betrokkenheid van ouders bij het leerproces
van hun kind als essentieel. Belangrijke elementen van de visie van stichting KBA Nw West zijn:

  • We omarmen het geheel van levensbeschouwelijke, pedagogische, onderwijskundige en organisatorische kenmerken van de verschillende scholen;
  • Bijzonder goed onderwijs is onze ambitie;
  • We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en stimuleren hen om hun eigen talent(en) te ontdekken en verder te ontwikkelen;
  • Onze leerlingen- en ouderpopulatie is zeer divers: we hechten waarde aan het respecteren van deze diversiteit en het leren van en met elkaar;
  • Op onze bassischolen staan normen en waarden als tolerantie en solidariteit centraal.

Brede School de Springplank
Brede School de Springplank is een aantrekkelijke en mooie brede basisschool in Amsterdam West. De school is gelegen in een mooi, ruim en licht schoolgebouw binnen de ring en in een wijk met grote diversiteit. Brede School de Springplank is een Jump-in school
met veel aandacht voor voeding en sport. Hiernaast kent de school een rijk aanbod aan naschoolse activiteiten. Ook is er een goede samenwerking met kindercampus Impuls.
 
De school heeft een roerige periode achter de rug met als afsluiting het oordeel ‘zeer zwak’ van de Onderwijsinspectie. Hierdoor loopt er momenteel een intensief traject op school om het opbrengstgericht en handelingsgericht werken en de instructievaardigheden
te verbeteren. Het team is gemotiveerd gestart met de uitvoering van het bijbehorende plan van aanpak. Onderdelen van het verbetertraject zijn al zichtbaar in de school, maar dienen daadkrachtig aangestuurd te worden om dit traject tot een goed resultaat te
brengen. In de onderbouw is implementatie van het werken met Kleuterplein zichtbaar. Het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI-model) wordt in de hele school geïmplementeerd. Tevens hebben wij veel expertise in huis met betrekking tot taalonderwijs en NT2.
Daarnaast wordt de zorgstructuur sterker neergezet.

Solliciteer