Directeur Basisschool Shri Saraswatie in Rotterdam

De directeur heeft, samen met het managementteam van de school, de leiding
over deze bijzondere basisschool en is de integraal verantwoordelijke
schoolleider. Naast beleidsmatige werkzaamheden zal de directeur tevens belast
zijn met werkzaamheden die een beheersmatig en organisatorisch karakter
hebben. Daarom dient er, bij uitval van leerkrachten, bereidheid te zijn; de groep
over te nemen. Verder maakt de directeur onderdeel uit van het directeuren team
van de SHON en draagt hij/zij bij aan de ontwikkeling van SHON.

Er wordt van de directeur zowel
leidinggevende, onderwijskundige, didactische
en pedagogische ervaring op een basisschool
verwacht.
Basisschool Shri Saraswatie is een school op
Hindoeïstische grondslag die inmiddels 30 jaar
bestaat. Daarom verwachten wij van de
kandidaat affiniteit met het Hindoeïsme en
bereidheid om zich te verdiepen in deze
levensbeschouwing en de universele normen
en waarden van SHON.
In het schooljaar 2022-2023 zal de school
overgaan naar een nieuw schoolgebouw waar
ook buitenschoolse opvang wordt verzorgd

De ideale kandidaat heeft en is:
– ruime pedagogische en didactische
ervaring in het onderwijs, een
onderwijsbevoegdheid en een
afgeronde schoolleidersopleiding;
– toegankelijk, zichtbaar en
transparant;
– flexibel, communicatief vaardig en
in staat te schakelen met in- en
externe stakeholders (zoals
personeel, leerlingen, ouders en
samenwerkingspartners);
– een ‘verbinder’ met organisaties in
de regio Rotterdam (kinderopvang,
BSO, VO en partners in de wijken);
– een duidelijke visie op eigentijds
onderwijs;
– kennis van buitenschoolse opvang
of bereidheid zich hierin te verdiepen.

SALARIS CONFORM CAO-PO, SCHAAL D12

Solliciteer