Directeur basisschool Samenspel in Amsterdam

Ben jij een schoolleider met ambitie? Toe aan de dagelijkse uitdaging, leerschool, maar vooral ook beloning van Amsterdam Zuidoost?
Op basisschool Samenspel zoeken wij een nieuwe directeur. Iemand die vanuit een heldere visie op onderwijs en ondersteunende zorgstructuren een krachtige leeromgeving realiseert.

Jouw werkplek
Basisschool Samenspel is een multiculturele school met 630 leerlingen en 28 groepen verdeeld over twee gebouwen op een ruim plein in het bruisende Amsterdam Zuidoost. Wij werken hard aan integrale en gecoördineerde samenwerking tussen onderwijs, welzijn, jeugd,
sport, cultuur en zorg, om zo onze leerlingen de best mogelijke start te kunnen bieden. Onder het motto ‘waarom moeilijk als het samen kan’ organiseren wij samen met basisschool Wereldwijs een Brede School aanbod. Onder schooltijd (top-uren) en na schooltijd
is er voor onze leerlingen een laagdrempelig aanbod aan brede talentontwikkeling op het gebied van cultuur, sport en techniek. 
Samenspel biedt ook nieuwkomersonderwijs verdeeld over twee groepen. Aan ouders bieden we taallessen, zodat zij meer kunnen participeren in de schoolontwikkeling van hun kinderen. 
Als opleidingsschool dragen wij ons steentje bij aan de toekomst van het vak, jaarlijks leiden we ca. 12 leerkrachten op.

Jouw team
Het team bestaat uit 64 collega’s, heeft veel ambitie én potentie en hecht waarde aan zowel eigen- als teamontwikkeling. Doelen voor onderwijsontwikkeling worden samen bepaald. De directeur is samen met de adjunct en het MT verantwoordelijk voor de dagelijkse
gang van zaken en de uitvoering van het inhoudelijke beleid.  We werken met leerteams en specialisten, deze zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op hun onderdeel. Zij adviseren directie en team over de koers en focus en werken
aan hun eigen deskundigheid op dit deelterrein. 

Directeur zijn op Samenspel biedt volop kansen
De relatief grote omvang van Samenspel vraagt om visie op organisatieontwikkeling. Hoe zorg je voor korte lijnen, betrokkenheid en het letterlijke samenspel  in een groot team? Hoe zorg je dat leerlingen en ouders zich gezien en gehoord voelen in een
school waar de directeur niet alle kinderen en ouders bij naam kan kennen? De basis is gelegd met een sterk managementteam, waarmee je samen de school aanstuurt. Deze basis bouw jij verder uit. 
Jouw inzet is ook nodig in de directe omgeving van de school, die volop in ontwikkeling is. Er worden veel nieuwe woningen gebouwd, hier komen nieuwe gezinnen te wonen, nieuwe leerlingen. Dit vraagt ook iets van het onderwijs. Jij krijgt, in nauwe samenwerking
met het bestuur van Zonova, een rol in de ontwikkelingen. 

Wat vinden wij belangrijk?
Het welbevinden van onze leerlingen is voor ons het uitgangspunt voor hun ontwikkeling. Pedagogische Tact hebben wij als ondersteunende visie omarmd. Dit kader is richtinggevend voor ons handelen zowel naar leerlingen als collega’s. Wij verwachten dat jij deze
visie onderschrijft en doorvoert in de verdere onderwijsontwikkelingen. 

Verbinding is “the magic word”, hier draait het om op Samenspel. Verbinding met de kinderen, hun ouders, het team, de buurt. Als directeur ben jij een echte bruggenbouwer, verbinden zit in jouw bloed. Dit draag je uit naar iedereen en dat maakt je benaderbaar
voor jouw omgeving. Als jij inmiddels hen niet hebt benaderd, dat gaat bij jou immers vanzelf. 

Ouders en leerlingen
Amsterdam Zuidoost kent veel culturen en ouders vinden het belangrijk dat een directeur de ‘Zuidoost-familie’ met haar talen, culturen, normen en waarden kent. Ze worden graag meegenomen in de ontwikkelingen van de school.
De leerlingen van Samenspel zijn divers en brengen hun eigen culturele waarden en achtergrond mee naar school. Onderlinge verschillen mogen bestaan en zijn inzet voor ontwikkeling, respect en samenwerking. Leerlingen willen een eerlijke en benaderbare directeur,
een echte vader of moeder voor de school.

 

Wij zoeken iemand met verstand van onderwijs en zorg, die leiding kan geven aan ons enthousiaste en deskundige team. Jij beschikt over:

 • Ervaring als schoolleider bij voorkeur in een vergelijkbare omgeving (RDO-registratie)
 • Een warm hart voor onze leerlingen, affiniteit met culturele diversiteit 
 • Een coachende stijl van leidinggeven, gericht op relatie en verbinding
 • Een inspirerende en motiverende benadering 
 • Een breed palet aan communicatieve vaardigheden
 • Resultaatgerichtheid en daadkracht 
 • Een (sterke) visie op onderwijs bij het vergroten van kansengelijkheid 
 • Het vermogen om strategisch inzicht om te zetten in concrete plannen

Wij bieden:

 • Een stabiel team dat uitdagingen niet uit de weg gaat 
 • Een dynamische omgeving waar wat jij doet ECHT verschil maakt 
 • Een passend salaris conform Cao en prima arbeidsvoorwaarden 
 • Een tijdelijke arbeidsmarkttoelage (NPO) van 10,5% op je (bruto) maandsalaris 
 • Een groep van gelijkgestemde collega-directeuren
 • Legio mogelijkheden voor professionele groei 
 • Ondersteuning door een betrokken en professioneel bestuursbureau 
 • De kans om een bijdrage te leveren aan het vergroten van kansengelijkheid
 • Wij werken samen met Rochdale en kunnen passende woonruimte in Zuidoost regelen! 


Zonova
Samenspel valt onder Stichting Zonova. Bij Zonova zijn 19 basisscholen aangesloten, elk met hun eigen identiteit. Wat ons bindt is de gezamenlijke overtuiging dat een school niet alleen goed en vooral passend onderwijs moet geven, maar ook bijdraagt aan de
samenleving. Voor teams en individuele medewerkers is er een divers scholingsaanbod, om kennis te vergroten en vooral ook te delen. We hebben school overstijgende leerteams en staan altijd open voor ontwikkeling, binnen en buiten de grenzen van onze stichting.
Als directeur maak je onderdeel uit van het directeurenoverleg en levert, o.a. vanuit themagroepen, een grote bijdrage aan het beleid op stichtingsniveau. Zo blijf je geïnspireerd en kun je bouwen op de ervaringen van collega’s. 

Solliciteer