Directeur basisschool

Stichting Samenlevingsscholen is ontstaan vanuit Stichting Accrete (voor protestants christelijk onderwijs) en Stichting Op Kop (voor openbaar onderwijs). Beide stichtingen hebben in verschillende kernen in Steenwijkerland en Zwartewaterland basisscholen.
Om het primair onderwijs in alle kernen in stand te kunnen houden is het soms noodzakelijk om over te gaan tot samenwerking. De fusie van de twee basisscholen in Wanneperveen heeft geresulteerd in het oprichten van deze nieuwe stichting. Momenteel vallen er
twee scholen onder dit bestuur: Samenlevingsschool De Lisdodde in Wanneperveen en onderwijsexpertisecentrum ’t Ravelijn in Steenwijk.

De Lisdodde is ontstaan uit de fusie van de openbare school ’t Vonder en de christelijke school de Wennepe in Wanneperveen. Daarmee is gehoor gegeven aan een roep vanuit ouders en het dorp. Er is een duurzame schoolvoorziening ontstaan van ongeveer 120 leerlingen
verdeeld over zes groepen. De voorbereidingsplannen voor nieuwbouw van de school zijn gestart. De fusie is gerealiseerd per 1-8-2017. De school is nu op zoek naar een directeur die samen met het team de school op een hoger plan tilt. De school wil haar pedagogische
en didactische koers aanscherpen en daardoor onderwijs aanbieden dat meer aansluit bij de behoefte van en verschillen tussen leerlingen. Het betreft een benoeming voor 0,6 fte, zo mogelijk uit te breiden met 02 fte t.b.v. lesgevende taken.

Wij verwachten van onze nieuwe directeur (m/v) dat hij:
– vanuit een gezamenlijke visie richting geeft aan het ontwikkelen van de school en het team;
– het team mee neemt en ruimte biedt, zodat er sprake is van een gedragen ontwikkeling;
– hij samen met het team de missie van de school zichtbaar maakt en uitdraagt;
– met het team invulling geeft aan de identiteit van de school gekoppeld aan de kernwaarden van het openbaar en christelijk onderwijs;
– leiding wil en kan geven aan het leren en ontwikkelen van kinderen en leerkrachten;
– werkt vanuit verbinden en vertrouwen;
– met het team invulling geeft aan een professionele cultuur en daar op kan sturen;
– kan differentiëren in de aansturing van het team;
– rust en plezier uitstraalt;
– leerkrachten kan laten floreren in hun werk met kinderen;
– ouders (het dorp), kinderen en leerkrachten weet te motiveren tot het samen bouwen van een school.

– HBO werk- en denkniveu
– ervaging in een soortgelijke functie is een pré
– opleiding tot schoolleider, of bereidheid tot het volgen hiervan.

Wij bieden onze nieuwe directeur:
– een enthousiast team dat graag wordt uitgedaagd;
– een betrokken dorpsgemeenschap en gemotiveerde ouders;
– een wenkend perspectief van nieuwbouw:
– de mogelijkheid om te genieten van een dorpsschool.

Benoeming:
– Benoeming conform Cao PO;
– Een taakomvang van 0,6 fte zo mogelijk uit te breiden met 0,2 fte t.b.v. lesgevende taken;
– Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Solliciteer