Directeur basisonderwijs m/v

Vanwege pensionering van de huidige directeur van openbare basisschool De Kring in
Hellevoetsluis zijn wij per direct op zoek naar een ambitieuze en inspirerende:

DIRECTEUR m/v
Een verbinder met visie die samen met het team leerlingen laat leren met plezier.

De Kring is een moderne school gelegen in de wijk den Bonsen Hoek. Wij streven ernaar, dat elk kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen in een rijke, veilige leeromgeving. Wij hanteren moderne methodes en ICT speelt een belangrijke rol.

Ons motto is: “Met plezier leren in een veilige omgeving”: in een school met een klimaat, dat leren en ontwikkelen uitlokt en waar respect en veiligheid hoog in het vaandel staan, waar leerlingen actief betrokken zijn bij hun ontwikkeling en waar
duidelijkheid is over hetgeen er geleerd wordt.

Onze toekomstige directeur:

 • is in staat het deskundige en toegewijde team te binden, te boeien en te ontwikkelen; geeft ruimte maar blijft koersvast en durft besluiten te nemen;
 • weet leerkrachten en andere stakeholder mee te nemen in zijn besluitvorming;
 • werkt goed samen met het “huidige” managementteam en heeft een situationele managementstijl met de nadruk op coaching;
 • is onderwijskundig sterk en heeft een duidelijke visie op leren, ontwikkelen en innoveren;
 • is in staat te anticiperen op ontwikkelingen binnen het onderwijs en de maatschappij;
 • Is in staat de vastgestelde visie van de school verder te ontwikkelen te implementeren en te borgen (PDCA cyclus);
 • Is een verandermanager en heeft  aantoonbare ervaring met veranderprocessen en/of projecten;
 • investeert op betrokken en resultaatgerichte wijze in de ontwikkeling van een lerende organisatie (PLG): gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leeromgeving, schoolontwikkeling en impact, waarbij collegiale consultatie bijdraagt aan de kennis- en teamontwikkeling;
 • creëert een inclusieve cultuur waarbij de diverse persoonlijkheden zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelen en weten;
 • speelt een cruciale rol als pionier, intermediair en verbinder in de samenwerking binnen het regionaal overleg (ROK) met de naburige scholen;
 • is zich bewust van het belang van regionale samenwerking met diverse samenwerkingspartners (in de keten) en daarbuiten.

Wat bieden wij?

 • Een fijne, moderne school in den Bonsen Hoek in Hellevoetsluis, met een klimaat, dat leren en ontwikkelen uitlokt en waar respect en veiligheid hoog in het vaandel staan. De circa 350 leerlingen zijn actief betrokken bij hun ontwikkeling;
 • Een goed werkend managementteam;
 • Een passende inschaling conform CAO PO;
 • Doorgroeimogelijkheden tot (meerschools) senior directeur;
 • Een directieoverleg met ruimte om mee te denken en bij te dragen aan de toekomst van de onderwijsgroep en samenwerkende schoolbesturen.

Solliciteer