Deelschoolleider onderbouw in Amsterdam

De OSB zoekt een innovatieve, betrokken en enthousiaste deelschoolleider

OSB Amsterdam heeft in de traditie van haar vijftig jarig bestaan leerlingen altijd benaderd als jonge mensen die zich in de breedte moeten kunnen ontwikkelen: persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie
zijn begrippen die hierbij centraal staan.
De OSB staat voor een school waarmee je later verder komt. Leerlingen worden al vroeg meegenomen in toekomstige vaardigheden en de oriëntatie op beroepen en bedrijven zodat leerlingen weten waarvoor ze leren.
Daar waar veel scholen juist vroeg op ‘niveau’ selecteren, stelt de OSB de selectie uit. Het is voor iedereen op school een opdracht om de leerlingen door een verlengde, heterogene brugperiode gelegenheid te bieden om zichzelf
te ontdekken en te ontwikkelen.
 Bij het eigen onderwijsconcept (kring-werkfase-kring) staan differentiatie, samenwerkend leren en reflectie centraal. Samengevat in het motto van de OSB “willen
is kunnen”.
De leerlingenpopulatie is een mooie mix, er is uitstekende leerlingbegeleiding en een krachtige zorgstructuur voor die leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken om hun schoolloopbaan goed te doorlopen. De OSB heeft een eigen en uniek concept in het
uitgebreide schoolaanbod van Amsterdam. Het concept staat als een huis en binnen de kaders van heterogeniteit wordt het huis nu doorontwikkeld, zodat leerlingen zelf meer keuzevrijheid krijgen, meer eigen verantwoordelijkheid en zelf projecten kunnen kiezen
en zo hun eigen ontwikkeling nog meer kunnen sturen.
De schoolorganisatie van de OSB is opgebouwd uit meerdere deelscholen: drie deelscholen onderbouw met heterogeen samengestelde klassen, twee deelscholen bovenbouw vmbo-breed en één deelschool bovenbouw havo/vwo.

Je bent verantwoordelijk voor het onderwijs en de organisatie van een deelschool in de onderbouw en een betrokken leidinggevende van zo’n 25 medewerkers. Als lid van de schoolleiding ben je ook verantwoordelijk voor een schoolbrede portefeuille. Deze portefeuille
wordt afgestemd op jouw persoonlijke affiniteit en mogelijke leerdoelen. Binnen de deelscholen van de onderbouw is samenwerking en afstemming vanzelfsprekend en natuurlijk. Complementair aan het huidige team is iemand die houdt van afspraken borgen en ideeën
vertalen in organisatie. De aansluiting tussen onderbouw en bovenbouw verdient aandacht bij alle ontwikkelingen.

De deelschoolleider onderbouw vormt, tezamen met de andere deelschoolleiders, de adjunct-directeur en de bestuurder-directeur, de schoolleiding.
De schoolleiding wordt ondersteund door de stafafdelingen Personeel en Organisatie, Financiën en Huisvesting en ICT en de medewerkers kwaliteitszorg en Passend Onderwijs. Besluitvorming en evaluatie van (de hoofdlijnen van) het onderwijskundig beleid vinden
plaats in de schoolleiding.

 

Ben jij de deelschoolleider die we zoeken?

De OSB Amsterdam streeft naar méér diversiteit in onze schoolleiding. Het maakt niet uit waar je bent geboren, wat je gelooft of van wie je houdt, maar wel of je enthousiast bent over het onderwijs op de OSB Amsterdam.

Dan blijkt het volgende uit je cv en sollicitatieformulier:

 • leidinggevende ervaring
 • ervaring met werken met jongeren uit een grote stad
 • ervaring met het aansturen van veranderprocessen
 • je hebt een HBO of Academische opleiding succesvol afgerond

 
In de gesprekken met jou laat je zien dat je beschikt over:

 •  Leiderschap: je beschikt over natuurlijk gezag, betrekt collega’s bij de besluitvorming en hakt de lastige knopen door. Je hebt een brede blik en een actieve opstelling en eigen visie om als lid van de schoolleiding mee te werken aan de ontwikkeling
  van het gezamenlijke schoolbeleid.
 • Organiserend vermogen: je draagt bij aan organisatorische rust met heldere procedures en handzame werkdocumenten en een goede planning. Je stelt eer in een soepel lopende school.
 • Samenwerkend vermogen: je bent een echte teamspeler, werkt graag samen en zet in op draagvlak verbreden voor verandering en innovatie. Je bent nieuwsgierig, geïnteresseerd in wat er speelt, hebt overzicht om van daaruit nieuwe contacten of verbanden te
  leggen.
 • Communicatieve vaardigheden: je hebt een open en communicatieve houding door het bewust stimuleren van betrokkenheid, overleg en heldere communicatie over genomen besluiten en het uitvoeren van het personeelsbeleid. Indien nodig spreek je collega’s aan
  op het nakomen van afspraken.

Wat bieden we je:

 • Een functie van 0,8 fte
 • Inschaling schaal 12 volgens cao VO
 • Een tijdelijk contract voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling

Solliciteer