Coördinator Passend Onderwijs

Werkzaamheden

De coördinator werkt binnen het team Passend Onderwijs. In dit team zitten naast de ondersteuningsbegeleider ook de leerjaarcoördinatoren. Er wordt intensief samengewerkt met mentoren, taal- en rekenondersteuners, schoolmaatschappelijk werk en coaches. De coördinator:

 • handelt naar de ontwikkelingen van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (verder: SWV);
 • stelt onder andere het jaarplan Passend Onderwijs op in samenspraak met de school;
 • levert door onderzoek en advisering een bijdrage aan de beleidsontwikkeling en uitvoering op het terrein van passend onderwijs in de school. Dit houdt het volgende in:
  • Het bijhouden en analyseren van externe en interne ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs en de school hierover te informeren;
  • Het voorbereiden, opstellen, vormgeven en evalueren van het beleid passend onderwijs als afgeleide van het stedelijk beleid Passend Onderwijs en coördinatie van de uitvoering de activiteiten;
  • Het beheren van de beschikbaar gestelde middelen ten behoeve van de uitvoering van het beleid;
  • Het in concept voorbereiden van de begroting, jaarrekening en jaarverslag van de coördinatie van het samenwerkingsprogramma Passend Onderwijs en de middelen voor de extra ondersteuning.
 • legt over de activiteiten verantwoording af aan de rector;
 • coördineert de ondersteuning in de school in samenspraak met teamleiders en andere direct betrokkenen;
 • is bekend met Onderwijs Transparant;
 • onderhoudt in overleg de externe contacten betreffende de 2e en 3e lijnszorg en ondersteunt (op verzoek) de mentor bij het onderhouden van deze contacten;
 • is mede verantwoordelijk voor de trajectbegeleiding van leerlingen met extra ondersteuning (aanname, het opstellen van opp, begeleiding, evaluatie);
 • ondersteunt, indien gewenst, bij gesprekken tussen ouders en mentoren/teamleiders ten behoeve van de leerling.
 • geeft advies aan de teamleider met betrekking tot de aanname van zorg- en risicoleerlingen;
 • ondersteunt de teamleider bij de evaluatie van het zorgbeleid van de school en doet voorstellen tot aanpassing en/of verbetering;
 • is en houdt zich op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs;
 • vervult de rol van aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • vervult de rol van anti-pestcoördinator.  

 

Opleiding

HBO werk en denk niveau. HBO opleiding SPH en/of master SEN aangevuld met opleiding zorgcoördinator is een pré evenals een opleiding orthopedagogie op WO niveau.

Kennis en vaardigheden

 • Goede kennis van actuele ontwikkelingen binnen passend onderwijs (handelt naar de ontwikkelingen van het SWV);
 • Heeft ervaring in soortgelijke functie (intern zorgcoördinator) binnen het voortgezet onderwijs; achtergrond in maatschappelijk werk is een pré;
 • Kennis en ervaring bij het opstellen van handelingsplannen en arrangementsaanvragen;
 • Onderhouden van contacten met ketenpartners;
 • Affiniteit/ervaring met onze doelgroep.

 
Competenties

 • Samenwerkingsgericht;
 • Teamspeler;
 • Verbindend;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Pragmatische instelling (denkend in oplossingen);
 • Stressbestendig;
 • Goed in staat  te reflecteren op het eigen handelen en gedrag, maar ook op dat van de teamleden.

 

conform CAO VO

Solliciteer