Coördinator ondersteuning en begeleiding

Functieomschrijving:
De belangrijkste taak van de ondersteuningscoördinator is het aansturen van medewerkers binnen het ondersteuningsteam. Je coördineert, ontwikkelt en evalueert de uitvoering van het ondersteuningsbeleid. Het ondersteuningsteam draagt zorg voor passende ondersteuning
voor leerlingen (op basis van een gedegen analyse van de ondersteuningsvraag) in combinatie met het adviseren en begeleiden van vakdocenten en mentoren op het gebied van leerling ondersteuning, passend onderwijs en planmatig handelen.
Je werkzaamheden zijn onder andere:

 • Je bent verantwoordelijk voor het ondersteuningsbeleid en medeverantwoordelijk voor het bijstellen van het ondersteuningsprofiel.
 • Je coördineert het ondersteuningsaanbod en draagt zorg voor het planmatig handelen, de afstemming en samenhang binnen dit aanbod.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de dossiervorming van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.
 • Je organiseert en bent voorzitter van overleggen met het interne ondersteuningsteam en externe ondersteuningsteam/ZorgAdviesTeam (ZAT).
 • Je bent intern en extern aanspreekpunt voor de ondersteuning algemeen en onderhoudt contact met externen die voor de leerlingondersteuning van belang zijn.
 • Je neemt deel aan en de school vertegenwoordigen in relevante externe beleids- en werkgroepen zoals het zorgcoördinatorenoverleg van het Samenwerkingsverband Amsterdam
 • Je coördineert de plaatsing van leerlingen uit groep 8 en zij-instroom.
 • Je coördineert de uitstroom van leerlingen naar bovenschoolse voorzieningen of voortgezet speciaal onderwijs
 • Je adviseert het managementteam inzake de ontwikkeling van het beleid op het vakgebied en op het gebied van leerling ondersteuning

Functie-eisen
Wat vragen wij van jou? Je bent een stevige persoonlijkheid met kennis van zaken en ervaring op het gebied van passend onderwijs. Je bent vaardig in het planmatig werken en kunt goed analyseren. Je kunt plannen en organiseren;  je bent proactief, initiatiefrijk
en je hebt coördinerende capaciteiten. Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en bent wendbaar in diverse soorten gesprekken. Daarnaast ben je stressbestendig en creatief in het inzetten van maatwerktrajecten.

Verder vragen wij:

 • Diploma (ortho)pedagogiek, psychologie op hbo/ wo-niveau of vergelijkbaar (bijv. aanvullende opleiding tot ondersteuningscoördinator).
 • Ervaring binnen het VO.
 • Kennis van handelingsgericht en oplossingsgericht werken.
 • Brede kennis en inzichten op het gebied van passend onderwijs, ontwikkeling- en leerproblematiek.
 • Brede kennis van de diversiteit aan voorzieningen binnen Amsterdam.

 
 

De CAO-VO wordt toegepast.

Het sollicitatiegesprek vindt plaats op vrijdag 30 augustus 2019

Solliciteer