Conrector Onderwijs en Ontwikkeling

De Almeerse Scholen Groep is voor het Montessori Lyceum Flevoland vanwege een herziening in het organisatiemodel per
1 augustus 2019 op zoek naar een

Conrector onderwijs en ontwikkeling
wtf 0,8

Het Montessori Lyceum Flevoland is een school voor mavo, havo en vwo. Het is een school waar het goede leerklimaat en het prettige sociale klimaat nauw met elkaar samenhangen. Dat komt enerzijds door de kleinschaligheid en anderzijds door de manier waarop er
gewerkt wordt met elkaar in en buiten de lessen. Mentoren en docenten praten vanuit montessori uitgangspunt meer met dan tegen de leerlingen. 
Onze school werkt vanuit een krachtig vertrouwen dat ieder mens zich via eigen weg wil ontwikkelen. De school wil de leerling dan ook voldoende mogelijkheden bieden om die ‘eigen’ weg te kunnen kiezen. We willen leerlingen opleiden tot mensen die zelfstandig
kunnen functioneren, reageren en creëren. Vanuit een vast vertrouwen in onze montessoriwaarden ontwikkelen wij onderwijs dat ruimte biedt om de leerling zo optimaal mogelijk zijn eigen weg te laten vinden.

Onze nieuwe conrector:

 • geeft leiding aan de onderwijs- en onderwijsondersteunende processen;
 • draagt zorg voor de (door-)ontwikkeling van het onderwijsbeleid in samenwerking met de professionals in de organisatie;
 • is verantwoordelijk voor beleid op het gebied van de (door-)ontwikkeling van de teams van het onderwijzend personeel;
 • levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het strategisch beleid;
 • is verantwoordelijk voor goede leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling en het vormgeven van een professionele organisatie.

Wij zoeken een conrector die:

 • visie heeft op nieuwe ontwikkelingen binnen het moderne en eigentijdse onderwijs;
 • nieuwe ontwikkelingen naar beleid kan vertalen en kan implementeren in samenspel met de teamleiders;
 • op een betrokken, inspirerende en verbindende wijze leiding kan geven aan teamleiders en ervaring heeft met het werken in teams;
 • doortastend en aantoonbaar resultaatgericht is;
 • bij voorkeur ruime ervaring in het onderwijs heeft;
 • ruime ervaring heeft in het geven van leiding aan professionals;
 • academisch werk- en denkniveau heeft, bij voorkeur aangevuld met een opleiding in de richting van onderwijsmanagement.

Onze nieuwe conrector is:

Een man/vrouw met een zelfstandige visie op montessori- en/of vernieuwingsonderwijs, die in staat is om vanuit vertrouwen mee te bouwen aan de verdere ontwikkeling van de school. De conrector is als lid van de schoolleiding verantwoordelijk voor de dagelijkse
organisatie van de school. De conrector geeft dagelijks leiding aan de onderwijs- en onderwijsondersteunende processen.
Hij/zij geeft leiding aan de teamleiders en geeft richting aan de onderwijskundige ontwikkeling, innovatie en team- en leiderschapsontwikkeling en weet hoe een cultuur beïnvloed en veranderd kan worden.
De schoolleiding wordt gevormd door de rector en de conrector samen, dus je bent in staat om binnen deze samenwerking verantwoordelijkheid te dragen voor diverse directietaken en beleidsontwikkeling. Het MLF is een kleine school waarbij leerlingcontact in alle
lagen van de organisatie een belangrijke rol speelt. Wij zoeken nadrukkelijk naar iemand met goede communicatieve vaardigheden die leerlingen, ouders en personeel aan de school en haar visie kan verbinden.
 
 

Wij bieden:
Een boeiende, dynamische functie als conrector. Je komt te werken in een ambitieuze organisatie die wil blijven ontwikkelen m.b.t het montessorionderwijs. Je gaat met ons bouwen aan de toekomst van het Montessori Lyceum Flevoland.
Het betreft een tijdelijke aanstelling van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020.

Arbeidsvoorwaarden:
De conrector krijgt een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie conform CAO VO. Inschaling vindt plaats op basis van ervaring en profiel.

 

Solliciteer