conrector in Den Haag

Gymnasium Haganum zoekt een conrector met leidinggevende ervaring
De conrector die wij zoeken heeft veel affiniteit met en expertise op het gebied van personeelsbeleid, financiën en
ICT/digitalisering in het onderwijs. Hij of zij is in staat om leiding te geven aan het doorontwikkelen van
gepersonaliseerd onderwijs binnen de structuren van onze school. Academisch werk- en denkniveau is vereist.

Expert op personeelsbeleid, financiën en onderwijskundig ICT
Vanuit affiniteit en ervaring geef je invulling aan het personeelsbeleid, houd je zicht op financiën en versterk je het
onderwijskundig inzetten van ICT in de school. Naast de specifieke expertise die we vragen, ben je organisatorisch
sterk, heb je overzicht en weet je prioriteiten te stellen. Je schakelt snel, bent flexibel en vindt creatieve oplossingen.

Sterke en warme persoonlijkheid
Van onze leerlingen verwachten we enthousiasme, nieuwsgierigheid en de inzet om veel met en van elkaar te leren.
Datzelfde verwachten we van onze collega’s. Wij zoeken een warm en positief ingesteld persoon, die goed weet om
te gaan met een diverse leerlingenpopulatie en een hoogopgeleid docententeam. Gezien het unieke karakter van
Gymnasium Haganum vragen we oog voor tradities en tegelijkertijd vernieuwend denken. Je bent scherp op het
werken vanuit de visie van de school. Met heldere kaders, waarbinnen toch ook ruimte is voor de eigenheid van
medewerkers en leerlingen, lukt het om afgesproken doelen te realiseren.

Zichtbaar en in verbinding
Als conrector weet je wat er op het Haganum gebeurt door zichtbaar voor en in verbinding te zijn met leerlingen en
collega’s. Je bent communicatief sterk, hebt humor, luistert goed en weet anderen te inspireren. Op zowel
professioneel als persoonlijk vlak ben je geïnteresseerd in collega’s. Vanuit de relatie ben je stevig als het gaat over
afspraken en de inhoudelijke discussie. Door kritisch te kijken, te vragen en verschillende perspectieven bij elkaar te
brengen weet je het geheel sterker te maken. In de realisatie van het beleid zet je collega’s zo veel mogelijk in op hun
kwaliteiten en deel je jouw expertise met anderen.

Een school met geschiedenis waar leerlingen worden opgeleid voor de toekomst
Gymnasium Haganum is een openbaar, categoraal gymnasium in het centrum van Den Haag. De school heeft een
grootstedelijke populatie en elke leerling kan op het Haganum zichzelf zijn door de goede sfeer, de respectvolle
omgang onderling en het gevoel van gelijkwaardigheid. De leerlingen worden breed opgeleid en de lat ligt hoog. Ook
buiten de lessen is er veel te beleven: van vrijdagmiddagactiviteiten als programmeren en het schoolorkest tot de
MUN en extra aanbod voor excellente leerlingen.

De organisatiestructuur is recent veranderd van een bredere schoolleiding naar een schoolleiding met rector,
conrector en hoofd bedrijfsvoering. Sinds dit schooljaar ondersteunen drie jaarlaagcoördinatoren de schoolleiding.
Zij zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en het onderwijs aan de leerlingen in hun leerjaren.
Gymnasium Haganum is onderdeel van de Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden, een stichting met tien
openbare scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeenten Den Haag en Rijswijk. De stichting ziet het als haar
verantwoordelijkheid zorg te dragen voor onderwijs dat alle jonge mensen de ondersteuning biedt die past bij hun
aanleg en ambitie.

 

Wat bieden wij?

 Een positieve en stimulerende werkomgeving met gedreven collega’s, leuke leerlingen, en een prettige sfeer in
een mooi gebouw.
 Een functie waarin je als allround conrector met de rector en het hoofd bedrijfsvoering de schoolleiding vormt.
 Een werktijdfactor van 0,8-1,0 fte met inschaling in schaal 13 volgens de cao van het voortgezet onderwijs.
 Een interessante en veelzijdige baan vanaf 1 augustus 2021.

Solliciteer