Conrector HAVO onderbouw

De organisatiestructuur van De Amersfoortse Berg wijzigt met ingang van het nieuwe schooljaar. In plaats van het werken met twee hiërarchische lagen onder de rector bestaat het managementteam van de Amersfoortse Berg straks uit vijf conrectoren en een
rector.

Naast de ontwikkeling van beleid voor zowel je afdeling als voor de Amersfoortse Berg  ligt je focus op het leidinggeven aan je afdeling. Je levert een bijdrage aan het versterken van de professionele organisatie en de aanspreekcultuur. Je stimuleert samenwerking,
verbinding en betrokkenheid binnen de school. Je bent benaderbaar en geeft vertrouwen. Tevens geef je ruimte aan je afdeling om verantwoordelijkheid te nemen en waarborg je de verbinding met de andere afdelingen. Je behoudt feeling met het primaire proces
door middel van het verzorgen van een aantal lessen.
 
De conrector legt verantwoording af aan de rector van De Amersfoortse Berg. Het is belangrijk dat je de visie en de missie van De Amersfoortse Berg onderschrijft en deze uit wil dragen.

 

  • Leidinggevende ervaring aan een team in het VO, bij voorkeur in vwo/bovenbouw
  • Minimaal 2e graads lesbevoegdheid.
  • Visie op actuele maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen.
  • Ervaring in het aansturen van onderwijsvernieuwing en/of veranderprocessen in het onderwijs;
  • Ontwikkelen, verwoorden en uitdragen van bestaand beleid of nieuwe initiateven.

Solliciteer