Conrector gymnasium in Delft

Per 1 augustus 2022 zoeken wij voor onze school Stanislascollege Westplantsoen een
 
Conrector gymnasium (0,8 – 1,0 fte) m/v
 
die op inspirerende wijze leiding geeft aan deze afdeling. De conrector heeft veel aandacht voor verdere versterking van het profiel, de teamgeest en de blijvende verbetering van het onderwijsrendement. Daarnaast zet de conrector zich in om de ontwikkeling
van het onderwijsconcept van de school zichtbaar te maken in de afdeling.
 
Het Stanislascollege Westplantsoen wordt geleid door een rector. De rector en de vier conrectoren vormen de schoolleiding van de locatie. De afdeling gymnasium beslaat de leerjaren 2 t/m 6 en bestaat uit ongeveer 400 leerlingen. 
 
Functiebeschrijving:
De conrector is het gezicht van de gymnasium afdeling en is op de hoogte van wat er zich afspeelt. Hij is verantwoordelijk voor de afdeling, in het bijzonder voor de kwaliteit van het onderwijs en het rendement. De conrector staat voorop in het profileren van
de gymnasium afdeling.
Hij stuurt de coördinatoren aan op een transparante en duidelijke wijze, zodat de begeleiding van en de zorg voor de leerlingen op orde is. Hij is leidinggevende van de docenten van zijn afdeling, is verantwoordelijk voor de gesprekkencyclus en heeft ook de
dagelijkse zorg voor hen in geval van ziekte of andere bijzonderheden. Hij maakt het initiëren van nieuwe ontwikkelingen mogelijk en stimuleert deze.  Hij ziet kansen en maakt verbindingen tussen mensen. Hij draagt zorg voor de personele formatie van zijn
afdeling en voor de financiële kant daarvan. In dat verband bewaakt hij de budgetten die verband houden met zijn afdeling.
 
Naast zijn afdeling is hij – net als de andere leden van de schoolleiding –  verantwoordelijk voor enkele vakgroepen. Op basis van afspraken in de schoolleiding (waarvan hij samen met de rector en de overige conrectoren deel uitmaakt) bespreekt hij met die
vakgroepen de gewenste onderwijskundige ontwikkelingen en ziet er op toe dat die ontwikkelingen vorm gaan krijgen in het onderwijsaanbod van de betreffende vakgroep. Hij ziet bovendien toe op een goede besteding van de budgetten van de aan hem toevertrouwde
vakgroepen. De conrector heeft ook een kleine lesgevende taak. 
 
Naast de verantwoordelijkheid voor zijn afdeling en die voor enkele vakgroepen is de conrector ook verantwoordelijk voor een aan hem gemandateerde schoolbrede portefeuille. De conrector legt verantwoording af aan de rector.
 
De conrector die we zoeken beschikt over:

 • aantoonbare affiniteit met het gymnasium;
 • leidinggevende ervaring en/of de potentie om zich verder te ontwikkelen tot een krachtig leidinggevende;
 • het vermogen het onderwijs te innoveren en te ontwikkelen met daarbij affiniteit en waardering voor ‘de wortels’ van de school;
 • flexibiliteit om te opereren op het snijvlak van de afdeling en de school. Daarbij hoort het vermogen om effectief samen te werken in de schoolleiding;
 • inzicht in, en affiniteit met de relevante beheersingsprocessen (onderwijskundig; financieel; bedrijfskundig); 
 • een inspirerende persoonlijkheid. Hij heeft er zichtbaar plezier in om -de spin in het web-rol- te vervullen binnen de school;
 • het vermogen om te verbinden en te sturen;
 • een leergerichte instelling;
 • mensenkennis, een proactieve houding en goede luistervaardigheden;
 • onderwijservaring in 1e en 2e graads gebied;
 • academisch werk- en denkniveau.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Solliciteer