Concerncontroller

Wij zijn op zoek naar een proactieve en daadkrachtige concerncontroller die verbindt. De concerncontroller heeft binnen de organisatie een onafhankelijke en zelfstandige sleutelrol en adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd over sturing,
beheersing en risico’s in de bedrijfsprocessen. Je fungeert daarnaast  als sparringpartner voor het College van Bestuur en het management. Je biedt inzicht in de resultaten van de strategische beleidsplanning, beleidsontwikkeling en de financiële prestaties.
Je neemt deel aan vergaderingen van de auditcommissie van de Raad van Toezicht.
 
Je hebt een strategische, onafhankelijke adviesfunctie met betrekking tot de bedrijfsvoering in de volle breedte. Je bent verantwoordelijk voor het doorontwikkelen van het stichtingsbrede controlbeleid en de planning- en controlcyclus.
Je geeft op deskundige wijze vorm aan de planning- en controlcyclus. Je voert daarbij de regie en je bent tevens verantwoordelijk voor het meerjarig financieel beleid, de meerjarenbegroting en de managementrapportages op organisatieniveau. Door resultaten te
analyseren, trendanalyses te faciliteren en te presenteren, werk je actief mee aan het in kaart brengen en het beheersen van de bedrijfsrisico’s. Hierbij werk je nauw samen met de afdeling bedrijfsvoering en de controller. Je houdt toezicht op de gehele bedrijfsvoering,
neemt het voortouw in strategische verkenningen en bent verantwoordelijk voor het risicomanagement. Omdat je alle bedrijfsactiviteiten overziet fungeer je als spin in het web binnen de organisatie. Je biedt inzicht in de korte en lange termijn consequenties
van nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en anticipeert daarop. Je stelt richtlijnen en kaders op en je doet verbetervoorstellen.
Je geeft leiding aan de controller en de functionaris gegevensbescherming.
 
De kandidaat met wie wij graag in gesprek gaan is een ervaren concerncontroller met een sterke persoonlijkheid. Je bent organisatorisch sterk, doortastend , initiërend en zelf- startend en je neemt je verantwoordelijkheid. Je beschikt over uitstekende adviesvaardigheden
en je creëert draagvlak. Je bent een stevige en integere gesprekspartner die oog heeft voor verschillende, soms tegenstrijdige belangen en gaat daar constructief mee om. Op basis van ervaring, professionaliteit en persoonlijkheid vervul jij je rol met overtuiging.
Je opereert vanuit de kernwaarden van Openbaar Onderwijs Groningen: verbinden, betekenisvol en ontwikkelingsgericht en je bent daarbij toegankelijk, zelfbewust en reflectief op eigen handelen en dat van anderen.
 

Je beschikt over WO werk- en denkniveau op financieel-economisch gebied,  bij voorkeur aangevuld met een RA of RC opleiding. Je hebt meerjarige relevante werkervaring in een soortgelijke functie in de publieke sector en bij voorkeur kennis van de onderwijssector.
  
Je herkent jezelf in het volgende:

  • Je bent zeer analytisch;
  • Je bent verbindend en gericht op samenwerken;
  • Je bent open en transparant;
  • Je bent sterk in woord en geschrift;
  • Je creëert draagvlak op verschillende niveaus;
  • Je bent organisatiesensitief;
  • Je beschikt over goede leidinggevende capaciteiten;
  • Je bent sterk in organiseren en plannen, uitzetten van processen en houden van overzicht;
  • Je bent integer en authentiek.

Salaris
Deze functie is gewaardeerd op schaal 13 van de geldende CAO VO. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal
€ 5.886,– bij een volledige aanstelling.
Het betreft in beginsel een benoeming voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
 
 
Organisatie
Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Bij ons worden leerlingen gezien en krijgen zij ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Wij geven hen de basis voor de toekomst en doen dit met elkaar. Samen zijn we ‘Sterk in leren!’
 
Vanuit de kernwaarden lef, focus en vertrouwen geven wij vorm aan de inhoud van het onderwijs.
Waarbij je als medewerker durft te kiezen voor kwaliteit en eigenaarschap. Dat je hierbij oog hebt voor je eigen ontwikkeling, stimuleren wij met een uiteenlopend aanbod aan trainingen en opleidingsmogelijkheden.
 

Solliciteer