Concerncontroller in Zaandam

Voor stichting OVO Zaanstad is Aardoom & de Jong op zoek naar een breed georiënteerde Concerncontroller. Wil je bijdragen aan de continue verbetering van deze onderwijsorganisatie? Wil je worden gewaardeerd om je vakmanschap en onafhankelijkheid? Wil je
werken vanuit de bedoeling? Reageer dan op deze vacature.
 
‘Financiën is een uitvloeisel van het maken van keuzes’. Doet OVO Zaanstad de goede dingen op de goede manier? Zijn er risico’s? Jij ziet ze, beschrijft ze en adviseert erover. De onafhankelijke positie van de concerncontroller binnen de organisatie en een
directe lijn naar College van Bestuur en Raad van Toezicht worden geborgd in een statuut. 
Binnen OVO Zaanstad functioneert een sterke afdeling Financiën. Je kunt als concerncontroller meedenken, onafhankelijk adviseren en ondersteunen op hoofdlijnen. Van huisvesting tot subsidiemogelijkheden en van interpretatie van regelgeving tot de inrichting
van processen.
 
Jij bent verantwoordelijk voor het:

 • Opstellen van kaderbrief en leerlingprognoses.
 • Valideren van cijfers die worden gegenereerd door de afdeling Financiën: begroting, jaarrekening, management rapportages. Valideren van andere producten, zoals het Meerjaren onderhoudsplan. 
 • Signaleren van financiële mogelijkheden (subsidies, ed.).
 • Vraagbaak voor strategische advisering, risico analyse en control-vraagstukken.
 • Onafhankelijk en objectief adviseren aan directie, bestuur en toezicht over strategie, ontwikkelingen, risico’s en de beheersbaarheid daarvan.

Je sluit op verzoek aan bij: het directeurenoverleg, bestuur en Raad van Toezicht en neemt deel aan het MT van het Servicebureau.
Je onderhoudt externe contacten met de externe accountant, collega controllers van andere organisaties, VO-raad, Ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs en overige relevante organisaties.

OVO Zaanstad staat voor de volgende uitdagingen: 

 1.  Huisvestingsopgave: volgtijdelijke renovatie of vervanging van schoolgebouwen, met duurzaamheidswensen en eisen voor ‘slimme’ gebouwen.
 2. Inzet van tijdelijke middelen (achterstandsmiddelen en NPO gelden) binnen een meerjarenkader en de verantwoording daarvan.
 3. Bestuurlijk informatiemanagement en inzet van ICT.
 4. Bijdragen aan de vernieuwing van passend voortgezet onderwijs in de regio.
 5. Versterken van bestuurlijke kwaliteitszorg.
 6. Ontwikkeling en uitvoering van strategisch personeelsbeleid.

Als Concerncontroller beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:

 • WO werk- en -denkniveau. Academische opleiding (bedrijfs-)economie aangevuld met een relevante postacademische opleiding.
 • Werkervaring als concerncontroller. Je hebt ruime kennis en ervaring opgedaan in controlling; bij voorkeur in een publieke organisatie. 

 
Daarnaast herken je je in het volgende persoonsprofiel:

 • Je beschikt over gezag en vakinhoudelijke senioriteit.
 • Je bent vaardig in het uitbrengen van beleidsadviezen en –voorstellen.
 • Je bent vaardig in het initiëren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van planning en control en in het optimaliseren en uitdragen van de planning- en controlfunctie.
 • Je bent communicatief sterk (mondeling en schriftelijk) en weet mensen mee te nemen in jouw vakgebied. Dat doe je vanuit een brede blik en specifieke deskundigheid.
 • Je hebt overtuigingskracht, je bent constructief kritisch en durft te confronteren.
 • Je bent respectvol, open en onafhankelijk in je optreden. Je signaleert, doorziet en houdt overzicht.
 • Je bent nieuwsgierig, vriendelijk, innemend en positief.
 • Je hebt flexibiliteit ontwikkeld in advies- en leiderschapsstijlen.

OVO Zaanstad biedt een contract voor 1 jaar met de intentie om het contract om te zetten naar onbepaalde tijd. Het betreft een functie die in deeltijd kan worden ingevuld.

OVO Zaanstad biedt uitstekende primaire arbeidsvoorwaarden (maximaal € 96.000,- bij een full-time dienstverband). Tot de secundaire voorwaarden behoren: 10 weken vakantie, mogelijkheden voor thuiswerken en krijg je de ruimte om te groeien binnen een professionele
onderwijsorganisatie door het volgen van opleiding en training. 
 

Solliciteer