Coach voor het Apptus-maatwerklokaal m/v in Middelburg

Het Apptus-maatwerklokaal is een voorziening voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag, die behoefte hebben aan structuur, een prikkelarme omgeving, ondersteuning bij het plannen en uitvoeren van hun schoolwerk en coaching op het gebied
van sociale interactie. Deze voorziening helpt hen om zoveel mogelijk deel te nemen aan het reguliere onderwijs in hun eigen klas.

De coach is verantwoordelijk voor:

  1. De opbouw van een positieve pedagogische relatie met de leerlingen. De leerling voelt zich geaccepteerd, welkom en veilig.
  2. Een prikkelarme leeromgeving met voorspelbare structuur en duidelijkheid. De coach houdt in het dagelijks handelen rekening met de basisbehoeften van de leerlingen.
  3. De didactische begeleiding en ondersteuning van leerlingen, waarbij de leerling groeit en leert op het gebied van zijn leergedrag en eigen verantwoordelijkheden.
  4. Een positieve bijdrage aan een succesvolle integratie van leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte in een reguliere setting.
  5. Voeren van administratie; dossiervorming in SOM, bijhouden van de Apptus registratie, schrijven van ontwikkelingsplannen.

Je hebt kennis van didactische en pedagogische principes.
Je bent vaardig in het coachen en begeleiden van leerlingen.
Je bent vaardig in het reageren op gedrag van leerlingen en kunt hierover mondeling en schriftelijk rapporteren.
Je hebt een proactieve, zelfstandige, en op samenwerken gerichte werkhouding.  
Je bent communicatief vaardig.
Je kunt omgaan met situaties waarin flexibiliteit van belang is.
Je hebt affiniteit en ervaring met leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften.
Je hebt aantoonbare kennis op het gebied van leer- en gedragsstoornissen.
Je bent vaardig in het werken met Microsoft Office.
 
Je hebt een opleiding op HBO-niveau op pedagogisch of didactisch gebied.
Ervaring in een soortgelijke functie is gewenst.
 

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het Voortgezet Onderwijs. De functie is in ingeschaald in schaal 8. Het betreft vooralsnog een tijdelijke vacature tot de zomervakantie.
 

Solliciteer