Clusterdirecteur primair onderwijs

De Almeerse Scholen Groep (ASG) verzorgt openbaar onderwijs op 37 reguliere basisscholen, twee SBO-scholen en acht middelbare scholen in Almere. Binnen de Almeerse Scholen Groep werken de scholen nauw met elkaar samen. Als veruit het grootste onderwijsbestuur
in Almere is de Almeerse Scholen Groep de grootste werkgever van Flevoland. De scholengroep bevindt zich in een dynamisch veld. De grootstedelijke context van Almere, met als belangrijk kenmerk de grote diversiteit waardoor er op vele terreinen uitdagingen
zijn, maakt het werken binnen de Almeerse Scholen Groep interessant en uitdagend. Als grootste schoolbestuur heeft de scholengroep een voortrekkersrol binnen de regio op verschillende beleidsterreinen.

Het College van Bestuur van de Almeerse Scholen Groep is op zoek naar een op samenwerking gerichte, deskundige en resultaatgerichte

clusterdirecteur primair onderwijs
0,8-1,0 fte

Samen met de twee andere collega’s en in goede samenwerking met de schooldirecteuren bent u verantwoordelijk voor het functioneren van het primair onderwijs binnen de Almeerse Scholen Groep. De clusterdirecteur levert in nauwe samenwerking met zijn/haar collega’s
een bijdrage aan het strategisch beleid voor de sector primair onderwijs en aan de beleidsadvisering aan het College van Bestuur.
De verbinding in de gehele lijn van leerkracht-schooldirecteur-clusterdirecteur en het College van Bestuur is essentieel. Als directeur bent u de schakel die zorgt voor de verbinding, de realisatie en implementatie van de verschillende plannen.

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners.
De volledige profielschets van deze vacature vindt u op hun website
www.wesselopartners.nl
.

Solliciteren
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft dan nodigen wij u uit z.s.m. te solliciteren, eveneens via de website
www.wesselopartners.nl.

 

Solliciteer