Boekhouder/ Hoofd Financiën

Heb je een uitstekend gevoel voor cijfers en een goed ontwikkeld analytisch denkvermogen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Ter vervanging van een collega zijn we per direct op zoek naar een tijdelijke boekhouder (minimaal 3 maanden) of Hoofd Financiën, tijdelijk met uitzicht op vast). Onze voorkeur gaat uit naar iemand die het liefst in december al kan starten.
 
De werkzaamheden vinden plaats binnen de afdeling Financiën.

De boekhouder verricht boekhoudkundige en financieel-administratieve werkzaamheden, verricht voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de begrotingssamenstelling, levert bijdragen aan verantwoordingsverslagen, rapporten en prognoses omtrent financieel resultaat
en vermogenspositie.
 
Op Afdeling Financiën is tevens ook een parttime medewerker financiën werkzaam.
 
Werkzaamheden

Boekhoudkundige en financieel-administratieve werkzaamheden (o.a.):
 

 • Controleert ingekomen facturen, codeert ten behoeve van de verwerking in de boekhouding en zorgt voor een tijdige betaling;
 • Houdt kas,-bank,- en giroafrekeningen bij en verwerkt de gegevens in de boekhouding;
 • Voert een debiteuren- en crediteurenadministratie;
 • Bewaakt vastgestelde budgetten;
 • Draagt zorg voor archivering van alle boekhoudkundige bescheiden;

Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de begrotingssamenstelling:

 • Stelt periodiek inkomsten- en uitgavenoverzichten samen;
 • Verstrekt financiële gegevens ten behoeve van het opstellen van deelbegrotingen en meerjarenramingen;
 • Stelt op basis van de door de directie bepaalde uitgangsposities de conceptbegroting op;
 • Stelt mede onderdelen van de jaarrekening op.

Voorbereiding rapportages omtrent financieel resultaat en vermogenspositie:

 • Controleert financieel-economische cijfermatige informatie op juistheid en volledigheid en brengt zo nodig correcties aan;
 • Stemt financiële deeladministraties op elkaar af;
 • Signaleert verschillen tussen het vastgestelde budget en de ingediende rekeningen, bespreekt mogelijke oorzaken met de budgethouders en doet aanbevelingen ter bijsturing.

Aanvullend:
Mocht je naast bovenstaande omschrijving ook vaardig zijn in het opstellen van een jaarlijkse financiële begroting, de jaarrekening, interne controles uit kunnen voeren, analyses en adviezen op kunnen stellen en daarnaast over leidinggevende capaciteiten en
advies vaardigheden bezitten, dan willen we je ook verzoeken te reageren.
 
Voor de lange termijn zijn we namelijk op zoek naar een:
 
Hoofd Stafafdeling Financiën (1 fte)
 

We zoeken iemand die o.a.:

 • een afgeronde financieel-economische opleiding heeft en recente relevante werkervaring (bij voorkeur binnen een onderwijsinstelling);
 • ruime kennis van de financiële wet- en regelgeving en van richtlijnen op het gebied van financieel beheer;
 • vaardig is in het samenstellen van inkomsten- en uitgavenoverzichten;
 • georganiseerd en communicatief is en het werk snel eigen maakt.
 • Bij voorkeur ervaring met de systemen AFAS (en RAET)

 

De salariëring vindt plaats conform regeling cao vo.
Afhankelijk van de ervaring is de functie boekhouder ingeschaald in schaal 7 – 9 en bij Hoofd Financiën in schaal 10.

Solliciteer