Betrokken en actieve schoolleider voor obs De Snip in Nieuwe Niedorp

Ben jij een schoolleider die zichzelf ziet in een actieve rol, betrokken aanwezig op een school met een duidelijke koers, waar pedagogisch tact centraal staat? Lees dan verder voor het volledige functieprofiel.

De Snip
De Snip is een gezellige dorpsschool in ontwikkeling waar kinderen uit Nieuwe Niedorp en omliggende dorpen kunnen leren in een veilige omgeving. De principes van pedagogisch tact vormen de basis van onze werkwijze binnen de school: alle activiteiten zijn daarop
afgestemd.

Er is sprake van een duidelijke koers. We weten waar we naartoe willen en hoe we dat willen gaan doen. Onze missie is vanuit welbevinden en betrokkenheid de kinderen volgen in de ontwikkelingen van spelend leren via ontdekkend leren naar onderzoekend leren.

We ontwikkelen en borgen dit in zelfsturende inhoudelijke werkgroepen, waarbij de schoolleider de kaders levert en die daar waar nodig ondersteunt.

De functie
De schoolleider geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school en ontwikkelt het beleid van de school. Draagt zorg voor de uitvoering van het onderwijsproces, het personeelsmanagement en geeft uitvoering aan het vastgestelde financiële
beleid.

Profiel
De schoolleider op de Snip heeft vier dagen in de week een actieve rol in de school, is betrokken aanwezig en heeft een direct leidinggevende rol naar het onderwijzend personeel. Hiervoor zijn kerneigenschappen als empathie, interesse, betrokkenheid, motiverend
en coachend vermogen alsmede besluitvaardigheid onmisbaar.

De schoolleider van de Snip vervult verder de gebruikelijke bovenschoolse taken die binnen stichting Surplus worden verwacht.

Wij zoeken een schoolleider die:
beschikt over een diploma Schoolleider Primair Onderwijs of gelijkwaardig;
pedagogisch tactvol handelt richting kinderen, ouders en team; 
in staat is de kaders aan te geven en te bewaken waarbinnen de zelfsturende inhoudelijke teams kunnen werken. Daarin heeft de schoolleider ook een verbindende rol;
energiek is en er plezier aan beleeft om met kinderen te werken;
begrijpt wat het betekent om leerkracht te zijn met alle uitdagingen van deze tijd;
vanuit kennis een adviserende en waar nodig sturende rol kan nemen t.o.v. het team van de Snip, waarbij het primaire onderwijsproces prioriteit heeft;
een teamspeler is, door samen te werken het beste uit het team weet te halen en bij wie je je veilig en begrepen voelt;
meedenkt met leerlingenzorg en dit samen met de intern begeleider een duidelijke plek geeft binnen de school;
de samenwerking met overige partners in ons kindcentrum continueert;
in staat is de Snip te vertegenwoordigen in het dorp, naar de ouders en ook naar de stichting. 
 
De organisatie
Stichting Surplus is een collectief van 24 scholen in het openbaar primair onderwijs in de Kop van Noord-Holland. Het werkgebied is gemeente Hollands-Kroon (Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer) en de gemeente Schagen (Harenkarspel, Zijpe en Schagen).
Surplus telt 3200 leerlingen en rond de 400 medewerkers. Surplus is een financieel gezonde organisatie. Surplus betekent meer, in dit geval meer kansen voor leerlingen en medewerkers, meer onderwijs dat werkt, meer talentontwikkeling en meer resultaat. Op
de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken; alle kansen om te leren en zelf antwoord en oplossingen te vinden.
 

 

Wij bieden
Een leuke baan met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling binnen een school met een betrokken team met hart voor de school. Daarnaast ruimte om te kunnen samenwerken en om samen te leren met andere schoolleiders binnen Surplus in een organisatie waar verbondenheid,
zelfstandigheid, ontwikkeling en openheid belangrijke kernwaarden zijn.

De arbeidsvoorwaarden uit de CAO PO ( Directeur DB) zijn op de functie van toepassing.

Solliciteer