Bestuurslid (met profiel onderwijs)

Het bestuur
Het toezicht op het bestuur en beleid van CSG De Lage Waard wordt uitgeoefend door de toezichthoudende bestuursleden van het bestuur, bestaande uit minimaal 4 en maximaal 6 leden. Het bestuur handelt vanuit de principes van de Governance Code Voortgezet Onderwijs
met als sleutelbegrippen: openheid, transparantie en verantwoording. Het bestuur vergadert vijf tot zeven keer per jaar.

Functie van het bestuur

 • Toezicht op beleid en resultaten
 • Kritisch klankbord voor de rector-bestuurder

Profiel kandidaten

 • van harte de identiteit van CSG De Lage Waard beleeft en heeft affiniteit met de visie en missie van de school;
 • committeert zich aan de kernwaarden die horen bij intern toezicht: integriteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid en professionaliteit en is daarop aanspreekbaar;
 • beschikt over een academisch denk- en werkniveau en zelf reflecterend vermogen;
 • heeft leidinggevende dan wel bestuurlijke ervaring of ervaring als toezichthouder;
 • kan op strategisch niveau opereren;
 • is in staat advies te geven en voelt zich thuis in de rol van adviseur;
 • is thuis in de principes van goed bestuur die horen bij de organisatie en heeft inzicht in de juridische aspecten van de functie;
 • is enthousiast lid van de onderwijscommissie;
 • heeft tijd en energie ter beschikking.

Informatie
Voor de profielschets leden toezichthoudend bestuur, het bestuursreglement van de stichting, toezichtkader toezichthoudend bestuur en de code goed bestuur verwijzen we u naar onderstaande linkjes:
https://www.delagewaard.nl/images/vacaturebestuurslid/Bestuursreglement_Stichting_juni_2020.pdf
https://www.delagewaard.nl/images/vacaturebestuurslid/Code_Goed_Onderwijsbestuur_VO_2019.pdf
https://www.delagewaard.nl/images/vacaturebestuurslid/Profielschets_Leden_Toezichthoudend_Bestuur_CSG_De_Lage_Waard.pdf
https://www.delagewaard.nl/images/vacaturebestuurslid/Toezichtkader_Bestuur_Stichting.pdf

 

Wij bieden:
Een uitdagende maatschappelijke positie bij een interessante, middelgrote scholengemeenschap.
 

Solliciteer