Beleidsmedewerker Onderwijskwaliteit

De organisatie
IJsselgraaf Scholengroep voor openbaar primair onderwijs is het bevoegd gezag van 15 basisscholen in de gemeenten Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem. Ons onderwijs is voor iedereen toegankelijk. Daarbij gaan we uit van wat een kind kan. Samen met de leerling
en de ouder(s)/verzorger(s) zorgen wij voor een optimale ontwikkeling en een zo goed mogelijk leerresultaat van het kind.
 
IJsselgraaf heeft als middelgrote onderwijsorganisatie een goede uitgangspositie met een grote diversiteit aan scholen, een compact bestuursbureau en een gezonde financiële basis. In schooljaar 2018-2019 verzorgen ruim 300 medewerkers onderwijs en begeleiding
aan ongeveer 3200 leerlingen.
 
Bestuursbureau
Het bestuursbureau van IJsselgraaf levert de ondersteuning aan College van Bestuur en de schooldirecteuren. Het verbinden en versterken van de verschillende disciplines van het bestuursbureau staat hoog op de agenda, waarbij de relatie met de medewerkers van
individuele scholen verder versterkt wordt.
 
Met ingang van 1 mei 2019 (of zo spoedig mogelijk) zijn we voor het bestuursbureau op zoek naar een
 
Beleidsmedewerker Onderwijskwaliteit (24-32 uur per week)
 
Als beleidsmedewerker Onderwijskwaliteit vervul je een spilfunctie in de organisatie. Je bent hoeder en aanjager van de onderwijskwaliteit en vormt hierin een inspiratiebron voor medewerkers en leidinggevenden. Je bent procesmatig sterk en kunt strategische
beleidskeuzes vertalen naar organisatie- en kwaliteitsbeleid. Je bent sparringpartner voor college van bestuur en directeuren met als uitgangspunt de verdere ontwikkeling van onderwijskwaliteit. Op bestuurlijk niveau draag je zorg voor de organisatie, evaluatie
en rapportage over onderwijskwaliteit en de resultaten van onderwijskundige projecten en innovaties op stichtingsniveau.
Waar nodig ondersteun je de directeuren bij de analyse van onderwijskundige vraagstukken, het opstellen van verbeterplannen en het faciliteren bij onderwijsverbetertrajecten en onderwijsontwikkeling.
 
Werkzaamheden van de beleidsmedewerker Onderwijskwaliteit

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het CvB en de schooldirecteuren met het oog op de gewenste onderwijskwaliteit.
 • Ontwikkelen van strategisch beleid op het gebied van onderwijskwaliteit en onderwijsontwikkeling.
 • Aanleveren van de juiste management-informatie en data over de opbrengsten van het onderwijs.
 • Faciliteren en ondersteunen van directeuren in het op orde houden van de basiskwaliteit, passende ontwikkelarrangementen en doorgaande ontwikkelingslijnen van 0-14 jaar, mede in het kader van IKC-ontwikkeling.
 • Oppakken van een ontzorgende en coördinerende rol bij het uitvoeren van de zorgplicht.
 • Ondersteunen van scholen bij stevige dossiers.
 • Zorgdragen voor interne audits en bewaken van de kwaliteit van deze audits.
 • Leidinggeven aan het Bovenschools Ondersteuningsteam (BOT) (circa 6 medewerkers).
 • Faciliteren van de verdere ontwikkeling van een sterk IB-netwerk.
 • Verbinden van het beleidsdomein onderwijskwaliteit met de andere beleidsdomeinen.
 • Nauw samenwerken met de beleidsadviseur P&O inzake professionalisering van personeel.

 

 

Wie zoeken wij?

 • Je hebt aantoonbare expertise op het gebied van processen kwaliteitszorg, bij voorkeur in het primair onderwijs.
 • Je beschikt over brede organisatorische kennis en hebt en houdt zicht op de maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor het onderwijs in het algemeen en onze scholengroep in het bijzonder.
 • Je beschikt over de juiste balans tussen meebewegen en begrip enerzijds en confrontatie en uitdagen anderzijds.
 • Je bent communicatief sterk, kan op alle niveaus meepraten en spreekt de taal van onderwijsprofessionals.
 • Je begrijpt en voelt aan hoe de formele en informele structuur van de organisatie werkt en  hoe je  daarbinnen beweegt om de gewenste resultaten te bereiken.
 • Je bent een innovatief denker die inspireert op het gebied van onderwijsinnovatie en toekomstgericht onderwijs
 • Je bent laagdrempelig, hebt een gezonde dosis humor en toont je een echte teamspeler.
 • Je beschikt over een HBO+ of WO werk- en denkniveau.

Wij bieden een uitdagende functie voor 24-32 uur per week, in eerste instantie op tijdelijke basis. Hoe de functie na circa 2 jaar wordt ingevuld is, naast goed functioneren, afhankelijk van de ontwikkeling van de organisatie en het beleidsterrein
onderwijskwaliteit. Je komt te werken in een leuk team binnen een organisatie die volop in beweging is. Werkdagen en -tijden zijn in overleg in te delen. De functie is ingedeeld in schaal 11 met een uitloopmogelijkheid naar schaal 12. Inschaling is afhankelijk
van opleiding en ervaring. De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO-PO.

Solliciteer