Beleidsmedewerker Kwaliteit en Formatie in Silvolde

De vacature
Wij zijn op zoek naar een
 
Beleidsmedewerker Kwaliteit en Formatie (schaal 11)  voor circa 0.8 fte
Het betreft een reguliere vacature voor een jaar, met uitzicht op vast (op voorwaarde van goed functioneren en voldoende formatieruimte)
 

Onze nieuwe collega
Als beleidsmedewerker lever je een bijdrage aan de onderwijsontwikkeling en de kwaliteitszorg van de school en ben je tevens een spil van het formatieproces. Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee onze school de onderwijskwaliteit bewaakt
en verbetert. De afgelopen jaren heeft het Almende College hard gewerkt aan kwaliteit. Dit heeft een aantal documenten opgeleverd met als doel om de kwaliteit op school te waarborgen en levend te maken in de school. Als beleidsmedewerker ga jij de volgende
fase van de kwaliteitscultuur binnen het Almende College vormgeven. Dit doe je in samenwerking met de applicatiebeheerder van Magister en de schoolleiding.
 
Naast de kwaliteitszorg is het formatieproces het tweede aandachtsgebied van jouw functie. Daarmee heb je een mooie afwisselende baan, met door het jaar heen verschillende piekbelastingen. Je kijkt wat de school, op basis van prognoses en aanmeldingen, nodig
heeft in de personele bezetting en zorgt voor de verwerking van de lessentoedeling in Foleta. Daarmee werk je nauw samen met de directie, teamleiders, de roostermakers en de beleidsmedewerkers Financiën en HR.
 
We zoeken iemand die een proactieve houding heeft, gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de schoolleiding. Je hebt kennis op het gebied van kwaliteitszorg en affiniteit met het formatieproces. Je werkt graag samen met anderen, maar je kan (daarnaast) ook
zelfstandig opereren. Ervaring met Foleta is een pré.
  
Jouw taken
De twee aandachtsgebieden in deze functie brengen een variatie aan taken met zich mee.
Als beleidsmedewerker kwaliteit bestaan je taken uit:

 • Voorzitter expertgroep kwaliteit
 • Kwaliteitskalender monitoren en evalueren
 • Kwaliteitsbeleidsplan uitvoeren en up-to-date houden
 • Lid leernetwerk Kwaliteit Achterhoek VO
 • Thema-onderzoek Achterhoek VO
 • Inspectieonderzoek
 • Stimuleert eigen onderzoek binnen de school, bijvoorbeeld door het houden van een review
 • Tevredenheidsonderzoeken
 • Onderwijsresultaten analyseren, bespreken in diverse geledingen en voorstellen ter verbetering formuleren
 • Gesprekken over kwaliteit voeren met teamleiders en directie (volgens PDCA-cyclus)
 • Analyses per leerjaar/niveau/afdeling maken en verbeteringen voorstellen

 
Als beleidsmedewerker formatie bestaan je taken uit:

 • Aansturen kerngroep Formatie (bestaande uit conrector, HR-adviseur en twee teamleider
  •  Formatieproces initiëren, uitvoeren, monitoren en bijstellen
  • Foleta inrichten en bijhouden
 • Gesprekken met directie
 • Bijeenkomsten in samenwerking met HR-adviseur leiden en voorbereiden
 • Samenwerken met beleidsmedewerker financiën i.v.m. monitoring uitgaven
 • Monitort de inzet- en uitgave van subsidies op personeel en verwerkt dit in de formatie
 • Je adviseert het schoolleiding en de afdeling personeelszaken over bovenstaande items

 
 

Wij bieden

 • Een functie op een school met fijne leerlingen en collega’s;
 • Werkzaamheden op alle locaties van het Almende College;
 • Inschaling vindt, afhankelijk van je ervaring, plaats in schaal 11 van de CAO VO;
 • Een tijdelijke benoeming voor een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling als het van beide kanten bevalt;
 • Een laptop en een vergoeding voor mobiel telefoneren;
 • Een baan in een modern schoolgebouw met een prachtige ligging in de Achterhoek.

Je werkt in beginsel op vier dagen. We verwachten daarin een flexibele opstelling en tevens ben je bereid om incidenteel ook avonden te werken, bijvoorbeeld ten behoeve van een MR-vergadering. Je hebt veel vrijheid bij het inrichten en plannen van je werk,
dat brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Een thuiswerkdag is bespreekbaar.
 

Solliciteer