Beleidsadviseur Onderwijs (1,0 fte) – ROC A12 in Ede

ROC A12 is per direct op zoek naar een

Ben jij een beleidsadviseur in hart en nieren die sterk is in het vormgeven van onderwijsprocessen? Heb je passie voor het mbo onderwijs en kan jij (locatie-)directie proactief adviseren op het gebied van onderwijskundige vraagstukken? Dan zijn
we op zoek naar jou!

Over ROC A12
ROC A12 is een Regionaal Opleidingen Centrum met ongeveer 100 mbo-opleidingen. Ruim 6.000 studenten volgen bij ons een opleiding, op verschillende niveaus, in voltijd of deeltijd. We hebben vestigingen in Arnhem, Ede, Veenendaal en Velp.

Het is onze missie om studenten op te leiden tot vakbekwame, nieuwsgierige en flexibel inzetbare professionals, die zich professioneel én persoonlijk blijven ontwikkelen om met veranderingen mee te kunnen bewegen. Gepersonaliseerd leren speelt daarbij een belangrijke
rol. Daarom hebben wij ons onderwijs kleinschalig georganiseerd en gestructureerd. Onze schoollocaties Astrum College, Dulon College, Technova College, Leerpark Presikhaaf en Het Perron zijn onderdeel van ROC A12, maar profileren zich ieder op hun eigen wijze.
Wij creëren een omgeving waarin we studenten uitdagen hun persoonlijke talenten te ontwikkelen en eigenaar te worden van het leerproces. Dit doen we op gevarieerd aanbod van mbo opleidingen, vakmanschapsroutes en LLO activiteiten. Met ruimte voor hybride onderwijsvormen
en een dynamische wisselwerking tussen theorie en praktijk. Ons onderwijs is volop in ontwikkeling en wordt vormgegeven door onze recent ontwikkelde onderwijscode.

De functie

Bij ROC A12 werk je binnen een enthousiast Adviesteam van 10 collega’s, die prettig en professioneel samenwerken. Het adviesteam komt wekelijks bij elkaar in Ede, werkt ook op de onderwijslocatie(s) en op afstand. Het adviesteam kent 4 inhoudsgebieden: algemeen
beleid, kwaliteitszorg, onderwijsontwikkeling en examinering, waarbij de laatste twee expertgebieden nadrukkelijk in verbinding staan. Het Adviesteam adviseert het college van bestuur, de locatiedirecteuren en ondersteunt de onderwijsteams.

De taken en verantwoordelijkheden voor de beleidsadviseurs liggen op de volgende gebieden:

 • Advisering en ondersteuning: Je ontwikkelt beleid, stelt doelen, adviseert bij probleemstellingen en communiceert de uitgangspunten van ROC A12. Actief adviseer je het CvB en de locatiedirectie over benodigde verbeteringen in onderwijsprocessen.
  Je stemt doelen en beleidsvoorstellen af met de directie en werkt deze uit naar kaders en richtlijnen voor implementatie. Je adviseert hierbij over de mogelijke gevolgen en te nemen maatregelen of te ontwikkelen beleid. Je bent op de hoogte van interne en
  externe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en geeft hierin proactief advies. Je ondersteunt onderwijsteams bij het uitvoeren van vastgesteld beleid.
 • Planning en organisatie van het beleidsproces: ROC A12 werkt met een jaarplanning en teamplannen. Als adviseur stem je met het Adviesteam de beleidsprocessen hierop af en bewaak je deadlines. Je analyseert en toetst overkoepelende beleidsprocessen,
  definieert parameters voor een adequate uitvoering.
 • Ontwikkeling en vernieuwing: Je doet op basis van onze onderwijscode voorstellen voor vernieuwing en verbetering van het onderwijs en begeleidt bij de implementatie hiervan. Je evalueert de ingezette vernieuwing en rapporteert hierover. Je hanteert
  en ontwikkelt instrumenten en formats ter ondersteuning van de onderwijsteams.
 • Onderzoek: als adviseur richt je beleidsevaluaties of onderzoek in en werkt dit verder uit. Je bent op de hoogte van nieuwe (vak)ontwikkelingen en stemt af met collega’s over kaders, nieuwe trends, uitkomsten van onderzoek en studie en de wijze
  waarop deze uitkomsten een rol spelen in het overkoepelende beleidsproces.
 • Kennisdeling: Je levert inhoudelijke en verdiepende bijdragen aan kennisontwikkeling en kennisopbouw binnen onze instelling op het gebied van onderwijsontwikkeling. Je neemt deel aan netwerken, conferenties of werkgroepen gericht op het opbouwen
  en delen van kennis. Eventueel bereid je netwerken, conferenties of werkgroepen inhoudelijk voor en verzorgt presentaties of trainingen. Je verzamelt en groepeert informatie en zorgt voor beschikbaarheid en toegankelijkheid.
 • Samenwerking en afstemming: Je werkt effectief samen met de leden van het Adviesteam en levert een bijdrage aan de samenstelling van het teamplan. Je stemt af met (locatie-) directie en deonderwijsteams over de werkzaamheden die je verricht. Je
  bent in staat om soepel te bewegen tussen de verschillende organisatieonderdelen met hun eigen belangen zonder daarbij de organisatie-brede focus uit het oog te verliezen en in staat om verbindingen te leggen tussen de verschillende organisatieonderdelen.

Profiel

Ben jij onze ideale kandidaat? Dan herken je jezelf in het volgende profiel:

 • Je beschikt over minimaal hbo werk- en denkniveau in combinatie met een relevante opleiding op het gebied van onderwijskunde.
 • Je bent sterk in het vormgeven van onderwijsprocessen.
 • Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in wet- en regelgeving op het gebied van onderwijs in het MBO.

Daarnaast bezit je onderstaande vaardigheden:

 • Je bent een teamspeler, iemand die graag samenwerkt aan onderwijsinnovatie en met nieuwe ideeën kan komen.
 • Je bent in staat om grote hoeveelheden informatie op te nemen, hoofd- van bijzaken te onderscheiden en hieruit trends te analyseren en ze vervolgens om te zetten in bruikbare adviezen en ondersteuning.
 • Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Dit uit zich onder andere in het opstellen van beleidsstukken en notities.
 • Je bent bekend en vertrouwd met de benodigde vaardigheden die je als adviseur in moet kunnen zetten.

Wij bieden:

Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring in schaal 10 of 11 volgens de geldende cao-mbo.

Hiernaast bieden we uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder:

 • 5 weken vakantie o.b.v. een fulltime dienstverband;
 • De mogelijkheid om extra vakantiedagen op te bouwen (tot ruim 10 weken per jaar);
 • Vakantiegeld (8%);
 • Eindejaarsuitkering (8,33%);
 • Ruime opleiding en studiefaciliteiten;
 • Fiscaal voordeel op je fitnessabonnement (bedrijvenfitness);
 • Fietsregeling;
 • Collectieve ziektekostenverzekering bij Univé, VGZ en Zilveren Kruis;

Informatie:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Margreet Arlar. Zij is bereikbaar via:
m.arlar@roca12.nl.

Geïnteresseerd?

Spreekt deze vacature je aan en voldoe je aan de criteria? Stuur dan uiterlijk 23 september 2021 een motivatiebrief met CV in middels de knop “Solliciteren”. Je komt dan op onze sollicitatie site. Privacy en goede omgang met jouw persoonsgegevens vinden wij
belangrijk. Na het accorderen van het privacy statement kun je je CV uploaden en worden de verschillende velden in het sollicitatieformulier direct gevuld. Dit kan enkele seconden duren. We zien je sollicitatie graag tegemoet.

Casuïstiek en een assessment zijn mogelijk onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Werkweek
1,0 FTE

Salaris
schaal 10

Over COG
ROC A12 is een Regionaal Opleidingen Centrum met ruim 100 mbo-opleidingen. Ruim 6.000 studenten volgen bij ons een opleiding, op verschillende niveaus, in voltijd of deeltijd. We hebben vestigingen in Arnhem, Ede, Veenendaal en Velp.

Het is onze missie om studenten op te leiden tot vakbekwame, nieuwsgierige en flexibel inzetbare professionals, die zich professioneel én persoonlijk blijven ontwikkelen om met veranderingen mee te kunnen bewegen. Onze schoollocaties Astrum College, Dulon College,
Technova College zijn onderdeel van ROC A12, maar profileren zich ieder op hun eigen wijze. Wij creëren een omgeving waarin we studenten uitdagen hun persoonlijke talenten te ontwikkelen. Met ruimte voor hybride onderwijsvormen en een dynamische wisselwerking
tussen theorie en praktijk. Daarmee leggen we een stevige basis voor werken in de 21e eeuw.

Solliciteer