Beleidsadviseur C Kwaliteitszorg

ROC A12 is per omgaande op zoek naar een
 
Beleidsadviseur C – Kwaliteitszorg
(voor totaal 1.0 fte)
 
Ben jij een proactieve adviseur in hart en nieren? Heb je een passie voor het onderwijs en kan jij onderwijsteams en directie ondersteunen en adviseren op het gebied van kwaliteitszorg?

 
De functie:
De ondersteuning door het team Kwaliteitszorg vindt plaats op basis van de behoeftes van de onderwijsteams. Tevens ben je de adviseur van de directie aan wie je signaleert en rapporteert.
De taken en verantwoordelijkheden voor de senior beleidsadviseur Kwaliteitszorg worden onderverdeeld in taken op het gebied van:

 • Analyse en rapportage; Vanuit een helicopterview scherpe analyses maken en deze omzetten naar kwalitatief goede rapportages voor teams, directie, College van Bestuur en externe instanties;
 • Ontwikkelen; Vanuit een visie doelstellingen, en, probleemstellingen, uitgangspunten en instrumentarium (zoals meetinstrumenten en methodes voor analyse ontwikkelen) die bijdragen aan een kwalitatief hoge standaard van processen binnen onderwijs
  en kwaliteitsborging;
 • Ondersteuning; proactief ondersteunen en adviseren van teams en directie bij kwaliteitszorg door het voeren van de juiste gesprekken en verspreiden van kennis, mede naar aanleiding van onderzoeksresultaten en analyses, aan teams en directie;
 • Overige taken; audits, voorbereiden inspectiebezoek, bijwonen landelijke bijeenkomsten, monitoren verbeteringen, coaching kwaliteitszorg verantwoordelijken in de onderwijsteams.

 
Profiel:

 • Je beschikt over een algemeen universitair werk- en denkniveau in combinatie met een relevante opleiding op het gebied van onderwijskunde, bedrijfskunde of kwaliteitszorg;
 • hebt ervaring in het onderwijs en met kwaliteitszorg;
 • bent in staat om de materie vanuit een helicopterview te benaderen om zo te komen tot onderzoek, resultaten en scherpe analyses die de organisatie, en daarmee de locaties en teams, in staat stellen de strategische doelstellingen van de organisatie te bereiken;
 • beschikt zowel over onderwijskundige als bedrijfskundige kennis en je schakelt snel tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau;
 • bent in staat om grote hoeveelheden informatie op te nemen, hoofd- van bijzaken te onderscheiden en hieruit trends te analyseren en ze vervolgens om te zetten in bruikbare rapportages en overzichten. Dit vraagt  om nauwkeurigheid en bedrevenheid in het
  benutten van toepassingen als Excel, Qlikview en andere systemen ter ondersteuning van het onderwijs;
 • werkt planmatig en gestructureerd en zorgt voor overzicht.;
 • bent goed op de hoogte van wat er speelt in de teams en op de locaties van ROC A12 en sluit hier naadloos op aan. Je bent in staat risico’s in te schatten per team en per opleiding en rapporteert dit proactief aan de directie. Je monitort namens de directie
  of verbeteringen worden doorgevoerd en daar waar nodig escaleer jij naar de directie;
 • bent in staat in te schatten wat de organisatie, locatie en het team nodig heeft aan ondersteuning beredeneerd vanuit de fase van ontwikkeling. Met een goede dosis verbindend vermogen verleen je proactief ondersteuning en geef je advies;
 • bent in staat om soepel te bewegen tussen de verschillende organisatieonderdelen met hun eigen belangen zonder daarbij de organisatie brede focus uit het oog te verliezen; 
 • bevraagt de teams en directie kritisch houdt ze een spiegel voor. Dit doe je vanuit de kaders die de wet stelt, cijfers en onderzoeksresultaten;
 • hebt kennis van relevante kwaliteitszorgsystemen en het inspectiekader.

 
Binnen ROC A12 werk je nauw samen met de overige beleidsadviseurs Kwaliteitszorg en met beleidsadviseurs met inhoudelijke kennis op het gebied van onderwijs en examinering.
 
Casuïstiek en de mogelijkheid van een assessment  zijn onderdeel van de sollicitatieprocedure.
 
Functie en inschaling:
De functie conform het functiebouwwerk is beleidsadviseur C.
Inschaling vindt plaats in carrièrepatroon schaal 11 volgens de geldende cao-MBO.
 
Informatie:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jannemieke Wijgergangs, algemeen directeur.
Zij  is bereikbaar op j.wijgergangs@roca12.nl of telefonisch via 0318-455438.
 
Geïnteresseerd?
Spreekt deze vacature je aan en voldoe je aan de criteria?
Stuur dan voor 11 december 2018 een motivatiebrief en cv naar de afdeling PSA; via Meesterbaan.nl.

Solliciteer