Begeleider passend onderwijs

Het Zorgteam van de Heemlanden zoekt versterking ter vervanging van zwangerschapsverlof.
Het afgelopen jaar is er ingezet op professionalisering van de zorg. Er staat een duidelijke zorgstructuur, middenin de school. Zorg op maat is het uitgangspunt. Om dat waar te maken zoeken we een oplossingsgerichte BPO-er. Je werkt nauw samen met de zorgcoördinator
en de sociale partners.
We zijn de spil in de zorg rond een leerling. Ons doel is de leerling zo te ondersteunen dat hij op een bij hem passende manier en bij hem passende hulp de school goed kan doorlopen.
Leerlingen, mentoren en ouders weten ons te vinden, ook als het er echt op aankomt. We zijn een laagdrempelig en hecht team, we hebben veel kennis en wij zijn altijd bereid om mee te denken.
Je maakt handelingsplannen samen met de mentor en de ouders, OPP’s en groepsplannen. Je werkt heel nauw samen met mentoren, je volgt de voortgang van de leerlingen en de uitvoering van het handelingsplan. Waar nodig stuur je bij. We verwachten dat je mentoren
kan coachen, graag spart met de zorgcoördinator en leerlingen en ouders houvast biedt.
Verder ben je 1 dagdeel aanwezig in de trajectklas en flexibel om hier in te springen waar nodig. Daarom is de maandag een verplichte werkdag. De dinsdag is een pré.

  • Relevante opleiding op het gebied van leerlingenzorg/ leer- en gedragsproblemen, minimaal HBO-niveau (ortho)pedagoog
  • Enkele jaren relevante ervaring is fijn
  • Handelingsgericht kunnen werken, met improvisatievermogen, luchtigheid en ernst
  • Benaderbaar, gastvrij en positief ingesteld
  • Gespreksvaardig, vertrouwen uitstralen en holding bieden
  • Empathie en professionele betrokkenheid
  • Multidisciplinair kunnen samenwerken, je eigen standpunten en die van de school goed kunnen uitdragen
  • Handelingsplannen en resultaten van psychologisch onderzoek kunnen vertalen naar de praktijk van de school
  • Bekendheid met de sociale kaart is een pré

De aanstelling duurt van 4 maart 2019 tot en met 19 juli 2019.

Solliciteer