Beeldcoach/begeleider

Christelijke Scholengroep De Waard zoekt per direct of zo spoedig mogelijk een enthousiaste beeldcoach/begeleider (0,2 fte) voor de bovenschoolse coaching en begeleiding van startende en nieuwe leerkrachten.
 

Wij zoeken een beeldcoach/begeleider die
● planmatig en met inzet van diverse middelen (zoals beeldcoaching en co-teaching) startende en nieuwe (ervaren) leerkrachten begeleidt, met als doel hun (zelf) kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen te vergroten
● scholen en begeleiders waar wenselijk inhoudelijk aanstuurt
● een bijdrage levert aan (beleids)ontwikkeling op het gebied van professionalisering van leerkrachten
● de belangen van de school en de leerkracht behartigt
● de christelijke identiteit van de stichting respecteert en ondersteunt
● kennis van en ervaring in het (speciaal) basisonderwijs heeft
● een relevante opleiding heeft gevolgd
● beschikt over een sterk analytisch vermogen en in staat is tot kritische zelfreflectie
● vaardig is in het observeren en analyseren van groepssituaties, het geven van feedback en het motiveren en ondersteunen van leerkrachten
● kennis heeft van onderwijsinnovaties, didactiek, klassenmanagement en groepsprocessen en de invloed daarvan op het leerproces
● inzicht heeft in het geheel van competenties waarover een leerkracht moet beschikken (startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam)
● flexibel is in de beschikbaarheid
● i​n het bezit is van een rijbewijs
 

Wij bieden onze nieuwe collega
● een mooie en afwisselende uitdaging
● een inspirerende werkplek op het bovenschoolse bestuurskantoor
● collegiale samenwerking binnen de afdeling onderwijs van CSG De Waard
● een prettig werkklimaat in een professionele organisatie
● salariëring en rechtspositie conform de CAO PO
 

Solliciteer