Allround controller in Brielle

Vacature allround controller                                                                                                   

Onderwijsgroep Galilei wordt gevormd door een vijftal scholen voor openbaar voortgezet onderwijs: Op het bestuurskantoor zijn 2 controllers werkzaam. Met ingang van 1 september 2021 ontstaat er een vacature voor de functie controller
(0,7 fte)
 
In hoofdlijnen:
Je ondersteunt de bestuurder en de rectoren/directeuren met het financieel besturen en beheersen van de organisatie.
 
Je adviseert bij strategische aangelegenheden van diverse aard zoals budgettering, investeringen en overige bedrijfseconomische vraagstukken en schakelt soepel tussen het bestuur, de rectoren/schooldirecteuren en je collega’s binnen het bestuurskantoor.
 
Je bent iemand die weet en in praktijk beheerst wat er komt kijken bij de administratieve inrichting van een organisatie van VO scholen. Het daarbij behorende risicomanagement en welke informatievoorziening en interne beheersing er nodig is. Je signaleert,
coördineert, overlegt, oefent invloed uit en laat anderen gevraagd en ongevraagd delen in wat je ziet en voorspelt. Je informeert de Raad van Toezicht . Je bent een echte sparringpartner.

Werkzaamheden:
Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering op het gebied van financiën en ontwikkelt beleidsvoorstellen op financieel-economisch- en administratief gebied;
Je bent belast met de inrichting van de eigen administratieve organisatie en interne controle en draagt zorg voor de ontwikkeling van en afstemming met (geautomatiseerde) informatiesystemen met betrekking tot financieel-economische aangelegenheden;
 
Je draagt zorg voor de begroting, jaarrekening en (periodieke) rapportages;
 
Je toetst de besluiten van het bestuur/ managementteam op rechtmatigheid/ doelmatigheid en of deze in lijn zijn met de strategische doelstellingen.
 
 

Je hebt ruime ervaring in een vergelijkbare functie, beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en je hebt een analytisch vermogen.
Daarnaast heb je een relevante opleiding gedaan op minimaal HBO niveau. Bij voorkeur heb je ervaring in het onderwijs.
 

Conform CAO-VO 

Solliciteer